Wybór Boga…


Jesteśmy stokrotnymi więzami z sobą powiązani. Sam człowiek przez życie przejść nie może, co krok potrzebuje pomocy i winien ją dawać innym. Przekonanie, że miłując bliźniego, miłujemy i Boga i że Bóg w nas i przez nas miłuje swe najdoskonalsze stworzenia, należy też do tajemnic wiary, które przekraczają przyrodzone siły naszego rozumu, a gdzie chodzi o życie nadprzyrodzone i jego naczelne wartości jakimi są wiara, nadzieja i miłość, nigdzie nie znajdziemy tak czystych i głębokich wzorów, jak w głębi Boskiej duszy w nas.W miarę, jak dusza w walce nie ustaje, łaska Bożą coraz bardziej ją oświeca i coraz lepiej leczy z tego wszystkiego, co dotąd przesłaniało wzrok duszy.Wiemy, że stopień chwały, jaki zbawionym przypadnie w udziale, uzależniony będzie od stopnia doskonałości, do jakiej się wzniosą w swoim doczesnym życiu na tej ziemi. Najważniejszym dla życia duszy momentem będzie wybór Boga spomiędzy wszystkich innych dóbr….

Autor:Post a comment


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better