Człowiek

Człowiek Aby zapanować nad człowiekiem, trzeba sprawić, by zaczął się bać…...
Autor:
Człowiek

Ale się człowiek zhardzieje, Gdy mu się dobrze dzieje; Więc też, kiedy go Fortuna omyli, Wnet głowę zwiesi i powagę zmyli…...
Autor:
Człowiek

Ani czas, ani mądrość nie zmieniają człowieka – bo odmienić istotę ludzką zdolna jest wyłącznie miłość…...
Autor:
Człowiek

Bądźcie szaleni, ale zachowujcie się jak normalni ludzie. Podejmijcie ryzyko bycia odmiennym, ale nauczcie się to robić, nie zwracając na siebie uwagi…...
Autor:
Człowiek

Bezpośrednim, przyrodniczym, koniecznym stosunkiem człowieka do człowieka jest stosunek mężczyzny do kobiety. Wedle tego stosunku można więc ocenić poziom całej kultury cz...
Autor:
Człowiek

Będąc człowiekiem nie jestem bliższy nieskończoności niż gdybym był mrówką, ale też nie jestem dalszy niż gdybym był ciałem niebieskim…...
Autor:
Człowiek

Biedny jest człowiek, który pożąda wielu rzeczy…...
Autor:
Człowiek

Błądzi człowiek, póki dąży…...
Autor:
Człowiek

Bóg czasem bywa bardzo surowy, ale nigdy ponad to, co człowiek może znieść…...
Autor:
Człowiek

Bóg jest, a mimo to ludzie sądzą, że trzeba Go nadal szukać, bo trudno im się pogodzić z tym, że życie jest aktem wiary…...
Autor:
Człowiek , Przysłowia

Bóg karze nie człowieka, ale grzech…...
Autor:
Człowiek

Budujcie mosty od człowieka do człowieka, oczywiście zwodzone…...
Autor:
Człowiek

Być człowiekiem znaczy: każdego dnia starać się być lepszym…...
Autor:
Człowiek

Być człowiekiem, to w istocie być odpowiedzialnym. To znać wstyd w obliczu nędzy, chociaż ona nie wydaje się od nas zależna. To być dumnym ze zwycięstwa, które odnieśli...
Autor:
Człowiek

Być może istnieje nawet możliwość wyzwolenia całkowicie nowych funkcji operacyjnych czy poznawczych mózgu u człowieka, które nigdy dotychczas nie wytworzyły się jeszcze ...
Autor:
Człowiek

Czasem zdarza się, że człowiek Najcnotliwszy – szewcem trąci, Podczas kiedy duch służalczy Ambrą pachnie i lawendą. Są dziewicze czyste dusze, A czuć od nich szare myd...
Autor:
Człowiek

Celem życia człowieka jest wędrówka do Boga....
Autor:
Człowiek

Ci ludzie umieją się tylko bić…...
Autor:
Człowiek

Czas robi swoje. A ty, człowieku?...
Autor:
Człowiek

Człowiek – persona non grata....
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better