Dewizy Życiowe

Deus nos admonet(łac.) Bóg nam radzi…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Bonum adipisti (łac.) Dobry i bogaty…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Candide et recte (łac.) Szczerze i prawidłowo…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Nobilitas sola est virtus (łac.) Cnota tylko jest szlachectwem…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Coelestium in ira tutor(łac.) Opiekowie niebiańskiego gniewu…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Cogita tum age (łac.) Cóż, myślę…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Constanter pro Deo et patria (łac.) Zawsze dla Boga i kraju…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Constantia et zelo (łac.) Spójność i gorliwość…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Crux mihi certa salus (łac.) Krzyż jest mim zbawieniem…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Cum Deo (łac.) Z Bogiem…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Defensor fidei et patriae (łac.) Obrońca wiary i kraju…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Dei servus sum (łac.) Jestem sługą Boga Deo auxiliante (łac.) Z Bożą pomocą…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Deo duce (łac.) Bóg prowadzi…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Deo providente (łac.) Opatrzność Boża…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Deum cole, regem serva (łac.) W szacunku do Boga Zachowaj króla…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Ducit alit salvet (łac.) Prowadzi i oszczędza…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Dulce est pro patria mori (łac.) Słodko jest umrzeć za ojczyznę…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Durum patientia frango (łac.) Cierpliwość jak cnota…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Ehre Pflicht (niem.) Osiągaj honorowo…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Et arma pro cruce (łac.) Z ramion krzyża…...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better