Oto sens judaizmu w jednym zdaniu…

By
Tagged:
No Comments
Oto sens judaizmu w jednym zdaniu – istnieje jeden Bóg i wymaga od człowieka „boskiego” traktowania innych ludzi według Dziesięciorga Przykazań, a nawet czyn...

Nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe…

By
Tagged:
No Comments
Nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe. Oto cała Tora. Reszta to tylko komentarz. Idź i ucz się z życia swego bo inne nauki nie mają tak wielkiej mocy…...

Prawdziwe wyzwania…

By
Tagged:
No Comments
Powinniśmy być bardziej skupieni na wyzwaniach duchowych niż materialnych. Jednak przewrotnie to materialna potrzeba innego człowieka, jest właśnie duchowym wyzwaniem dla nas...

Modlitwa

By
Tagged:
No Comments
Modlitwa nie jest dla Boga. Modlitwa jest dla człowieka, który się modli. Prawdziwym celem modlitwy jest duchowe podniesienie, zbliżenie się do Boga a przez to udoskonalenie c...

W blasku Boskiej chwały i mądrości…

By
Tagged:
No Comments
Człowiek, który regularnie oddaje się modlitwie sprawdza samego  siebie i po przez to świadomie zmienia się pod wpływem własnej modlitwy. Ponieważ prawdziwym celem szczere...

Człowiek żyje rozerwany…

By
Tagged:
No Comments
Celem prawdziwej świętości nie jest czynienie świętych z ludzi, ale z ich zachowań i działań. Człowiek jest stworzony „na obraz i podobieństwo Boga”. Obraz na...

Boleść i utrapienie dają większe pojęcie o Bogu…

By
Tagged:
No Comments
Boleść i utrapienie dają większe pojęcie o Bogu i bardziej skromne myśli o sobie. Uczą nas dystansu do samego siebie i uwrażliwiają na cierpienie innych. Jest to dla nas w...

Pragnienie rozwoju

By
Tagged:
No Comments
Jakkolwiek pragnienie rozwoju w świcie fizycznym wynika nie z czystych, ale egoistycznych motywów, każdy kto zaspokaja taką potrzebę czyniąc dobro wykorzystuje w ten sposó...

Bóg w nas mieszka…

By
Tagged:
No Comments
„Jeśli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas mieszka, a miłość Jego doskonała jest w nas” Miarą tego, czy w oczach Boga jestem czymś, czy niczym, jest bardziej moj...

Nadejście Mesjasza…

By
Tagged:
No Comments
Wierzę niezbicie w nadejście Mesjasza.., mimo iż On zwleka, czekam wytrwale na ów dzień, kiedy nadejdzie. Otwórz me oczy, Panie na jego przyjście abym mógł ujrzeć wspania...

Trzy księgi…

By
Tagged:
No Comments
Trzy księgi otwiera się podczas święta Nowego Roku, jedną dla złych, jedną dla sprawiedliwych i jedną dla tych pomiędzy. Wszyscy uznani za sprawiedliwych są zapisani i pr...

Niech życie wasze będzie wolne od chciwości…

By
Tagged:
No Comments
Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Większość ludzi nie potrzebuje żeby ich po głowie głaskać ale lepiej dla nich jak ich ...

Poszanowanie dla wspólnej tradycji…

By
Tagged:
No Comments
Poszanowanie dla wspólnej tradycji, wspólnych wartości które odwołują się w swojej genezie do transcendentnego źródła jakim jest Bóg jedyny, nadaje ludzkiemu życiu sens...

Bóg jest poza pojęciem ludzkiego rozumu…

By
Tagged:
No Comments
Bóg jest nieskończenie bardziej wzniosły niż to, co prorocy mogliby kiedykolwiek pojąć, zaś niebiańska mądrość głębsza niż to, co Tora zawiera w swej obecnej formie. ...


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better