Największym dowodem miłości na tym świecie jest…

By
No Comments
Największym dowodem miłości na tym świecie jest życie swoje ofiarować za tych, których się miłuje i którym pragnie się służyć. Sam Zbawiciel tak wyraźnie to powiedzi...

W rzeczy samej główną przeszkodą w zjednoczeniu…

By
No Comments
W rzeczy samej główną przeszkodą w zjednoczeniu się duszy z Chrystusem jest zanieczyszczenie jej przez grzech pierworodny, a następnie przez grzechy uczynkowe, będące nast...

Cóż to jest ta cnota teologiczna nadziei, która…

By
No Comments
Cóż to jest ta cnota teologiczna nadziei, która wyrasta z wiary? Jest to napięcie duszy wyrywającej się do dóbr, które wiara przed nią stawia i które tak bardzo ją do si...

Cnoty człowieka są prostą drogą do Boga…

By
Tagged:
No Comments
Cnoty są  nadprzyrodzoną nadbudową naszego charakteru, wiążącą się z jego przyrodzoną budową w jedną całość. Razem z cnotami kardynalnymi tworzą  główne punkty o...

Dowód miłości…

By
Tagged:
No Comments
Największym dowodem miłości na tym świecie jest życie swoje ofiarować za tych, których się miłuje i którym pragnie się służyć. Sam Zbawiciel tak wyraźnie to powiedzi...

Filozofia życia…

By
Tagged:
No Comments
Materializm jest nieświadomą filozofią tych wszystkich, którzy żadnej filozofii nie mają, a którzy w zaspokojeniu swej zmysłowości widzą cel życia. O takich to można p...

Dążenie do doskonałości…

By
Tagged:
No Comments
Jak cały świat dany nam jest, abyśmy go do swoich potrzeb dostosowali, tak samo i natura nasza indywidualna dana nam jest w stanie pierwotnym, który mamy także usilną pracą ...

Osobowość człowieka…

By
Tagged:
No Comments
Trzy są cechy, które charakter winien nadawać naszemu postępowaniu: są to najpierw pewna ogólna stałość, następnie sprawny umiar w poszczególnych dziedzinach i wreszcie ...

Nieraz nie wolno uchylać się od śmierci…

By
Tagged:
No Comments
Bywają takie położenia w życiu człowieka, w których jest on wprost zobowiązany narazić się na śmierć, po-prostu nieraz nie wolno uchylać się od narażenia na nią... ...

Nieskończona dobroć…

By
Tagged:
No Comments
Otóż wolą Boga, gdy świat z nicości powołał do bytu, było rozlać niejako swą nieskończoną dobroć poza siebie i sprawić, aby stworzenia wracając do niego, brały w pe...

Jak panować nad swymi wewnętrznymi stanami…

By
Tagged:
No Comments
Od młodości już należy się zaprawić do tego, aby panować nad swymi wewnętrznymi stanami, nie tylko uczuciami, ale i wyobrażeniami i myślami, z których one powstają. Opa...

Nie odmawiaj pomocy potrzebującym…

By
Tagged:
No Comments
O wiele gorzej jest odmówić prawdziwie potrzebującemu z obawy, aby nie być oszukanym, niż dać niegodnemu, który nadużyje litości. Za to drugie będziemy zapewne bardzo pob...

Każdy człowiek, bez względu na wiarę jaka wyznaje zasługuje na szacunek…

By
Tagged:
No Comments
Szacunek winno się mieć dla każdego człowieka z tej racji, że jest on istotą rozumną, stworzoną na obraz i podobieństwo Boże i odkupioną przez mękę Zbawiciela świata....

Próżność i pochlebstwo…

By
Tagged:
No Comments
Pochlebianie leczy się nie faworyzowaniem pochlebców, ale przeciwnie – surowszym ich traktowaniem, tak aby przekonali się, że tą drogą nic nie uzyskają, zaś samochwalstwo...

Bóg szanuje naszą wolną wolę…

By
Tagged:
No Comments
Nigdzie nie znajdujemy tak pięknego dowodu, do jakiego stopnia Bóg naprawdę szanuje naszą wolną wolę, jak w tej rozmowie Archanioła Gabriela z Maryją. Już w Starym Testame...

Wybór Boga…

By
Tagged:
No Comments
Jesteśmy stokrotnymi więzami z sobą powiązani. Sam człowiek przez życie przejść nie może, co krok potrzebuje pomocy i winien ją dawać innym. Przekonanie, że miłując b...


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better