Kabała to duchowa droga judaizmu….


Cytaty z Kabały
Prawdy Mistyki Żydowskiej
Kabała to duchowa mistyczno-filozoficzna szkoła judaizmu. Do jej podstawowych źródeł zaliczają się:
Tora, Ec Haim (Drzewo życia),
Talmud dziesięciu sefirot
a także inne dzieła w tym
Księgę Stworzenia (Sefer Jecira)
Księdzę Pobożnych (Sefer chasidim)
Księgę Jasności (Sefer haBahir)
Księgę Blasku (Sefer haZohar)
Ogród Granatów (Pardes Rimmonim)…

Autor:Post a comment


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better