Z Kazań Uczonego w Piśmie Rabina

Tagged:
Oto sens judaizmu w jednym zdaniu – istnieje jeden Bóg i wymaga od człowieka „boskiego” traktowania innych ludzi według Dziesięciorga Przykazań, a nawet czyn...
Autor:
Z Kazań Uczonego w Piśmie Rabina

Tagged:
Nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe. Oto cała Tora. Reszta to tylko komentarz. Idź i ucz się z życia swego bo inne nauki nie mają tak wielkiej mocy…...
Autor:
Z Kazań Uczonego w Piśmie Rabina

Tagged:
Powinniśmy być bardziej skupieni na wyzwaniach duchowych niż materialnych. Jednak przewrotnie to materialna potrzeba innego człowieka, jest właśnie duchowym wyzwaniem dla nas...
Autor:
Z Kazań Uczonego w Piśmie Rabina

Tagged:
Modlitwa nie jest dla Boga. Modlitwa jest dla człowieka, który się modli. Prawdziwym celem modlitwy jest duchowe podniesienie, zbliżenie się do Boga a przez to udoskonalenie c...
Autor:
Z Kazań Uczonego w Piśmie Rabina

Tagged:
Człowiek, który regularnie oddaje się modlitwie sprawdza samego  siebie i po przez to świadomie zmienia się pod wpływem własnej modlitwy. Ponieważ prawdziwym celem szczere...
Autor:
Z Kazań Uczonego w Piśmie Rabina

Tagged:
Celem prawdziwej świętości nie jest czynienie świętych z ludzi, ale z ich zachowań i działań. Człowiek jest stworzony „na obraz i podobieństwo Boga”. Obraz na...
Autor:
Z Kazań Uczonego w Piśmie Rabina

Tagged:
Człowiek posiada umiejętność rozróżniania dobra i zła, ma potencjał duchowy, ma wolną wolę, ale jednocześnie ma ciało, odczuwa ból, podlega instynktom i jest śmiertel...
Autor:
Z Kazań Uczonego w Piśmie Rabina

Tagged:
Boleść i utrapienie dają większe pojęcie o Bogu i bardziej skromne myśli o sobie. Uczą nas dystansu do samego siebie i uwrażliwiają na cierpienie innych. Jest to dla nas w...
Autor:
Z Kazań Uczonego w Piśmie Rabina

Tagged:
Jakkolwiek pragnienie rozwoju w świcie fizycznym wynika nie z czystych, ale egoistycznych motywów, każdy kto zaspokaja taką potrzebę czyniąc dobro wykorzystuje w ten sposó...
Autor:
Z Kazań Uczonego w Piśmie Rabina

Tagged:
Zaprzestańcie składania próżnych ofiar! Zbrzydło Mi podnoszenie dymu. Święta nowiu, Szabaty, zwoływanie świętych zgromadzeń(..) Zaprzestańcie czynić zło! Nauczcie si...
Autor:
Z Kazań Uczonego w Piśmie Rabina

Tagged:
Miłosierdzia pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń… Prorok Hoszea (Ozeasz)(6:6)...
Autor:
Z Kazań Uczonego w Piśmie Rabina

Tagged:
Powiedziano ci, człowieku, co jest dobre. I czego żąda Bóg od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego kroczenia z Bogiem twoim?  ...
Autor:
Z Kazań Uczonego w Piśmie Rabina

Tagged:
„Jeśli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas mieszka, a miłość Jego doskonała jest w nas” Miarą tego, czy w oczach Boga jestem czymś, czy niczym, jest bardziej moj...
Autor:
Z Kazań Uczonego w Piśmie Rabina

Tagged:
Wierzę niezbicie w nadejście Mesjasza.., mimo iż On zwleka, czekam wytrwale na ów dzień, kiedy nadejdzie. Otwórz me oczy, Panie na jego przyjście abym mógł ujrzeć wspania...
Autor:
Z Kazań Uczonego w Piśmie Rabina

Tagged:
Trzy księgi otwiera się podczas święta Nowego Roku, jedną dla złych, jedną dla sprawiedliwych i jedną dla tych pomiędzy. Wszyscy uznani za sprawiedliwych są zapisani i pr...
Autor:
Z Kazań Uczonego w Piśmie Rabina

Tagged:
Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Większość ludzi nie potrzebuje żeby ich po głowie głaskać ale lepiej dla nich jak ich ...
Autor:
Z Kazań Uczonego w Piśmie Rabina

Tagged:
Poszanowanie dla wspólnej tradycji, wspólnych wartości które odwołują się w swojej genezie do transcendentnego źródła jakim jest Bóg jedyny, nadaje ludzkiemu życiu sens...
Autor:
Z Kazań Uczonego w Piśmie Rabina

Tagged:
Bóg jest nieskończenie bardziej wzniosły niż to, co prorocy mogliby kiedykolwiek pojąć, zaś niebiańska mądrość głębsza niż to, co Tora zawiera w swej obecnej formie. ...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better