Z Kazań Kapłanów Katolickich

Tagged:
Nie daj sobie wmówić że narodziłeś się przypadkiem, bo jesteś dziełem nieprzypadkowym, jedynym, niepowtarzalnym i celowym, chcianym i masz swoje miejsce w świecie i zadani...
Autor:
Z Kazań Kapłanów Katolickich

Tagged:
Bóg dał człowiekowi wolną wolę, więc nie może nikogo zmuszać do miłości, Jego trzeba wybrać. To jest paradoks: Wszechmogący, który wszystkiego nie może. Przychodzi i ...
Autor:
Z Kazań Kapłanów Katolickich

Tagged:
Cierpienie w miłości ma swój sens. Jest jedyną możliwością sprawdzenia miłości. Nieważne jest, jak kto cierpiał, ale dlaczego cierpiał. Jeżeli cierpiał z miłości do...
Autor:
Z Kazań Kapłanów Katolickich

Tagged:
Cnoty są  nadprzyrodzoną nadbudową naszego charakteru, wiążącą się z jego przyrodzoną budową w jedną całość. Razem z cnotami kardynalnymi tworzą  główne punkty o...
Autor:
Z Kazań Kapłanów Katolickich

Tagged:
Nie godność, nie władza daje szczęście, ale zbliżenie się do Boga i Jego miłość.  Pragnę kochać Boga nad życie. Oddam je chętnie w każdym czasie, ale bez gorącej ...
Autor:
Z Kazań Kapłanów Katolickich

Tagged:
Strasznie trudno będzie Panu Bogu zbawić człowieka, który nie jest wolny i nie jest rozumny. Ten człowiek wciąż jeszcze nie jest sobą. Więc co tu można zbawiać – skór...
Autor:
Z Kazań Kapłanów Katolickich

Tagged:
Każdy z nas ma tylko jeden grzech, który raz się przejawia tak, a raz inaczej. Każdy ma własnego diabła. Ten grzech jest tak indywidualny, jak sam grzesznik. Gdy człowiek ni...
Autor:
Z Kazań Kapłanów Katolickich

Tagged:
Każdy byt składa się z istoty i istnienia. W najprostszym wyrażeniu: „Ja jestem” mamy właśnie te dwa człony: ja czyli istota i jestem czyli fakt istnienia owego ja. Moj...
Autor:
Z Kazań Kapłanów Katolickich

Tagged:
Mądrzy ludzie mówią, że pierwsze czterdzieści lat życia każdego człowieka upływa na zorientowaniu się, jak należy żyć. Dopiero w ciągu kolejnych czterdziestu lat moż...
Autor:
Z Kazań Kapłanów Katolickich

Tagged:
Największym dowodem miłości na tym świecie jest życie swoje ofiarować za tych, których się miłuje i którym pragnie się służyć. Sam Zbawiciel tak wyraźnie to powiedzi...
Autor:
Z Kazań Kapłanów Katolickich

Tagged:
Tak, uważam że w szkołach powinno się mówić o środkach antykoncepcyjnych. (…) Przecież informacja o tym, jak się zabezpieczać, nie równa się promowaniu swobody seksua...
Autor:
Z Kazań Kapłanów Katolickich

Tagged:
Jeśli ktoś płacze dlatego, że drugiemu jest źle, Pan Bóg cieszy się tym płaczem, bo takie łzy ciekną po twarzy jak perły, które nurek wyławia z ciepłego morza w Zatoc...
Autor:
Z Kazań Kapłanów Katolickich

Tagged:
Celem wszystkich szkół jest nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, lecz przede wszystkim uszlachetnienie serc i dusz. Do nauczania i uczenia się te tr...
Autor:
Z Kazań Kapłanów Katolickich

Tagged:
Można być grzesznikiem, chociaż się wypełnia przepisy, i można być świętym, chociaż się żyje na bakier z przepisami. Kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno…...
Autor:
Z Kazań Kapłanów Katolickich

Tagged:
Nie wierzę w przypadkowe znajomości, uważam, że każde spotkanie z drugim człowiekiem jest przygotowane przez Pana Boga. Zawsze jest jakiś dalszy ciąg, który okazuje się w...
Autor:
Z Kazań Kapłanów Katolickich

Tagged:
Nieważne są teorie, roztrząsania, ważna jest istota wiary, której nie da się ująć w jakieś naukowe normy. Teologię można by nazwać ludzką nauką o Bogu, ale niekoniecz...
Autor:
Z Kazań Kapłanów Katolickich

Tagged:
Materializm jest nieświadomą filozofią tych wszystkich, którzy żadnej filozofii nie mają, a którzy w zaspokojeniu swej zmysłowości widzą cel życia. O takich to można p...
Autor:
Z Kazań Kapłanów Katolickich

Tagged:
Jak cały świat dany nam jest, abyśmy go do swoich potrzeb dostosowali, tak samo i natura nasza indywidualna dana nam jest w stanie pierwotnym, który mamy także usilną pracą ...
Autor:
Z Kazań Kapłanów Katolickich

Tagged:
Trzy są cechy, które charakter winien nadawać naszemu postępowaniu: są to najpierw pewna ogólna stałość, następnie sprawny umiar w poszczególnych dziedzinach i wreszcie ...
Autor:
Z Kazań Kapłanów Katolickich

Tagged:
Bywają takie położenia w życiu człowieka, w których jest on wprost zobowiązany narazić się na śmierć, po-prostu nieraz nie wolno uchylać się od narażenia na nią... ...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better