Z Homilii i Kazań Papieskich

Tagged:
Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie ...
Autor:
Z Homilii i Kazań Papieskich

Tagged:
Wiara nie dotyczy wyłącznie nas chrześcijan, ma wymiar przekraczający, ogólnoludzki, dotyczący wszystkich. Chodzi o opiekę nad całą rzeczywistością stworzoną, pięknem ...
Autor:
Z Homilii i Kazań Papieskich

Tagged:
„Czasami Pan przechodzi obok nas, a my go nie zauważamy.., tak bardzo „znając Go” nie potrafimy Go rozpoznać. Modlitwa daje nam czujność i pozwala go zatrzymać, kie...
Autor:
Z Homilii i Kazań Papieskich

Tagged:
  Dążenie do zysku za wszelką cenę i brak troski o dobro wspólne doprowadziły do skoncentrowania ogromnych bogactw w nielicznych rękach, podczas gdy reszta ludzkości c...
Autor:
Z Homilii i Kazań Papieskich

Tagged:
Człowiek chwali Boga poprzez to, że idzie w życiu za głosem swego powołania. Pan Bóg powołuje każdego człowieka, a Jego głos daje znać o sobie już w duszy dziecka.(..) ...
Autor:
Z Homilii i Kazań Papieskich

Tagged:
Nie potrzeba przestawiać czasu ziemskiego na czas Boski. W obcowaniu dusz zwykły czas ziemski po prostu zostaje przekroczony. Dlatego nigdy nie jest za późno, aby poruszyć ser...
Autor:
Z Homilii i Kazań Papieskich

Tagged:
„Łaska nie przekreśla sprawiedliwości. Nie zmienia niesprawiedliwości w prawo. Nie jest gąbką, która wymazuje wszystko, tak że w końcu to, co robiło się na ziemi, ...
Autor:
Z Homilii i Kazań Papieskich

Tagged:
Praca jest dobrem człowieka, dobrem jego człowieczeństwa, przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzecz...
Autor:
Z Homilii i Kazań Papieskich

Tagged:
Jeśli ktoś jest homoseksualistą i poszukuje Boga oraz ma dobrą wolę, to kim ja jestem, by go osądzać?…...
Autor:
Z Homilii i Kazań Papieskich

Tagged:
Nie można mówić o biedzie, jeśli się jej nie doświadczy poprzez bezpośrednie umieszczenie siebie tam, gdzie ludzie ją przeżywają. (..) Bóg jest w życiu każdej osoby. ...
Autor:
Z Homilii i Kazań Papieskich

Tagged:
Otóż rozumienie człowieka zmienia się z czasem, pogłębia się również świadomość człowieka. Pomyślmy o czasach, kiedy dopuszczalne było niewolnictwo albo bez problemu...
Autor:
Z Homilii i Kazań Papieskich

Tagged:
Wszelkie dobro jest pożyczką od Boga, za którą będziemy kiedyś odpowiadać, z której będziemy się rozliczać przed Bogiem…...
Autor:
Z Homilii i Kazań Papieskich

Tagged:
Trzeba czuwać, troszczyć się o każde dobro człowiecze. Nie można pozwolić, by marnowało się to, co ludzkie, na tej ziemi. Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludz...
Autor:
Z Homilii i Kazań Papieskich

Tagged:
Kres jest tak niewidzialny, jak początek. Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca. Przychodzimy na świat nadzy..,  i nadzy wracamy do ziemi, z której z...
Autor:
Z Homilii i Kazań Papieskich

Tagged:
Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości. Uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu, ale niech spowoduje...
Autor:
Z Homilii i Kazań Papieskich

Tagged:
Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość. Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się i kończy pozbawione radości i pozbawione nadziei....
Autor:
Z Homilii i Kazań Papieskich

Tagged:
Jeśli ktoś lub coś każe ci sądzić, że jesteś już u kresu, nie wierz w to! Jeśli znasz odwieczną Miłość, która Cię stworzyła, to wiesz także, że w Twoim wnętrzu ...
Autor:
Z Homilii i Kazań Papieskich

Tagged:
Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała… Dając siebie innym otrzymujesz zawsze coś ...
Autor:
Z Homilii i Kazań Papieskich

Tagged:
Tam, gdzie nie oddaje się chwały Bogu, gdzie się o Nim zapomina lub wręcz Jemu zaprzecza, nie ma także pokoju…...
Autor:
Z Homilii i Kazań Papieskich

Tagged:
Ten, kto w cierpliwości trwa przed milczącym Bogiem – a może trzeba będzie trwać w modlitwie bardzo długo – modli się prawdziwie…...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better