Talmud

W kolejności alfabetycznej Cytaty z Talmudu Człowiek ma obowiązek nauczyć swego syna zawodu, bo kto nie uczy swego syna zawodu – uczy go bycia złodziejem…...
Autor:
Talmud

Człowiek pozostaje tak długo mądry, dopóki szuka mądrości; odkąd wyobraża sobie, że ją już znalazł, staje się głupcem…...
Autor:
Talmud

Człowiek został stworzony pierwotnie jako jedna osoba ku pouczeniu, że ktokolwiek ratuje jedno życie, to jakby ocalił cały świat a ktokolwiek unicestwia jedno życie, niszcz...
Autor:
Talmud

Dwie kobiety w domu – kłótnia w domu…...
Autor:
Talmud

Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat…...
Autor:
Talmud

Gdy mędrzec zna początek sprawy, zna także jej koniec…...
Autor:
Talmud

„Gdy do rabina Ravy przybył człowiek z pytaniem: „Co mam zrobić? Zarządca miasta nakazał mi zamordować niewinnego człowieka i ostrzegł mnie, że jeżeli tego nie uc...
Autor:
Talmud

Gdyby oko mogło ujrzeć demony zaludniające świat, życie stałoby się niemożliwe…...
Autor:
Talmud

Gdzie jest prawda, tam nie potrzeba przykładu na dowód…...
Autor:
Talmud

Grzech jest słodki na początku ale gorzki na końcu…...
Autor:
Talmud

Jeden dobry uczynek sprowadza drugi, tak samo jak grzech jeden sprowadza drugi…...
Autor:
Talmud

Jeżeli błąd raz gdzie się wkradnie, wciąż wzrastać musi…...
Autor:
Talmud

Każde źdźbło trawy ma swego anioła, który pochyla się nad nim i szepcze: „Wzrastaj, wzrastaj”…...
Autor:
Talmud

Kochaj bliźniego jak siebie samego i nie czyń bliźniemu tego, czego nie chciałbyś, by tobie czyniono. Kochaj pokój i podążaj za pokojem, kochaj ludzi i przybliżaj ich do n...
Autor:
Talmud

Kto jest silny? Ten, kto powściąga swe żądze…...
Autor:
Talmud

Kto popełnił dwa razy ten sam grzech, ten nie uważa go już za grzech…...
Autor:
Talmud

Kto rozmyśla nad czterema rzeczami, lepiej byłoby dla niego, żeby się nigdy nie narodził: nad tym, co jest nad, co jest pod, co jest przed i co jest po…...
Autor:
Talmud

Kto tajemną jałmużnę daje, ten jest wyższym od prawodawcy Mojżesza, dający zaś jałmużnę dla chełpienia się, grzech popełnia…...
Autor:
Talmud

Kto wita serdecznie bliźniego, wita jakby samego Boga…...
Autor:
Talmud

Kto zanadto swojemu rozumowi dowierza wpada w błędy i pomyłki…...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better