Sztuka

Sztuka Cała sztuka jest erotyczna…...
Autor:
Sztuka

Czas nareszcie przestać pisać o sztuce. Życie nasze jest już poezją…...
Autor:
Sztuka

Dla sztuki nie są niebezpieczne podpalacze, lecz strażacy…...
Autor:
Sztuka

Dobrem w dziedzinie sztuki jest to, co naśladuje przyrodę…...
Autor:
Sztuka

Dzieje sztuki zaczynają się od ekspresji…...
Autor:
Sztuka

Dzieło sztuki ma wyrażać to, co nie jest poddane śmierci…...
Autor:
Sztuka

Dziś dominuje antysztuka, która uderza w tradycję i nieomalże chce ją fizycznie zlikwidować lub odesłać ją do lamusa historii. Z drugiej strony lansuje ona poetykę tzw. w...
Autor:
Sztuka

Gdyby nie było kiczu, nie byłoby wielkiej sztuki. Gdyby nie było grzechu, nie byłoby i życia…...
Autor:
Sztuka

I tak ja widzę przyszłą w Polsce sztukę, Jako chorągiew na prac ludzkich wieży, Nie jak zabawkę ani jak naukę, Lecz jak najwyższe z rzemiosł apostoła I jak najniższą m...
Autor:
Sztuka

Istotą sztuki jest życie spotęgowane i najbardziej ludzkie. Ten tylko kocha twórczo sztukę, czyja miłość dla niej jest miłością dla człowieka i zawartych w nim możliwo...
Autor:
Sztuka

Jedynym sensem sztuki jest sztuka sama w sobie…...
Autor:
Sztuka

jeśli tematem sztuki będzie dzbanek rozbity mała rozbita dusza z wielkim żalem nad sobą to co po nas zostanie będzie jak płacz kochanków w małym brudnym hotelu kiedy świt...
Autor:
Sztuka

Jeżeli ktoś nazwał coś sztuką, jest nią…...
Autor:
Sztuka

Każda sztuka jest bezużyteczna…...
Autor:
Sztuka

Każda sztuka opiera się na zderzeniu życiowych postaw i charakterów…...
Autor:
Sztuka

Każda sztuka zawsze dąży do tego, by stać się muzyką…...
Autor:
Sztuka

Moja sztuka jest bardzo prosta: mówię do widza swoim własnym językiem i mogę pragnąć tylko tego, bym został zrozumiany…...
Autor:
Sztuka

Można grać na wszystkie możliwe sposoby, jednakże już nie przeciw komuś. Sztuka traci swoją odrębność. Jest ona z powrotem sprowadzona do siebie, w pewien stan autoodnies...
Autor:
Sztuka

Można powiedzieć, że sztuka jest wiedzą polegającą na prawidłach i regułach. A można też powiedzieć, że sztuka polega na zajmowaniu się czymś prawdopodobnym lub dają...
Autor:
Sztuka

Nieporozumienia, błędne interpretacje – to są czynniki, które pchają sztukę naprzód tworząc nowe jakości i stawiając nowe pytania. Archiwum – jak absolutnie każdy ż...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better