Stary Testament

W kolejności alfabetycznej Cytaty z Starego Testamentu Aaron i Mojżesz, Nadab i Abihu oraz siedemdziesięciu starszych Izraela szli pod górę i ujrzeli Boga Izraela. A pod jego ...
Autor:
Stary Testament

Aaron zaś miał sto dwadzieścia trzy lata, gdy umarł na górze Hor…...
Autor:
Stary Testament

A wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia…...
Autor:
Stary Testament

A wziął tedy Pan Bóg człowieka, i postawił go w sadzie Eden, aby go sprawował, i aby go strzegł....
Autor:
Stary Testament

Albowiem miłość mocna jest jak śmierć, a jej żar jest żarem ognistym, bezmiar wód nie ugasi miłości ani strumienie jej nie utopią....
Autor:
Stary Testament

Potem ubrał go w długą szatę i przepasał szarfą, i przyodział w płaszcz bez rękawów, założył mu też efod oraz przepasał go przepaską i nią przymocował efod do nie...
Autor:
Stary Testament

Abszalom, syn Dawida, miał piękną siostrę imieniem Tamar. Pokochał ją Amnon, syn Dawida. Amnon tak został opanowany [namiętnością], że aż się rozchorował z powodu Tam...
Autor:
Stary Testament

Tymczasem lud zobaczył, że Mojżesz długo nie schodzi z góry. Lud zebrał się więc wokół Aarona i powiedział do niego: „Wstań, uczyń nam boga, który pójdzie przed na...
Autor:
Stary Testament

A główny dworzanin ponadawał im imiona. Danielowi dał imię Belteszaccar, Chananiaszowi – Szadrach, Miszaelowi – Meszach, Azariaszowi zaś AbedNego…...
Autor:
Stary Testament

Abrahamie! (..) Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę…...
Autor:
Stary Testament

Absalom zaś nie rozmawiał z Amnonem ani źle, ani dobrze; bo Absalom znienawidził Amnona za to, że upokorzył Tamar, jego siostrę…...
Autor:
Stary Testament

Absalom nakazał swym sługom, mówiąc: „Patrzcie, proszę – gdy tylko serce Amnona rozweseli się od wina, a ja wam powiem: „Zabijcie Amnona!, macie go uśmiercić. Nie...
Autor:
Stary Testament

Ani synowi, ani żonie, ani bratu, ani przyjacielowi nie dawaj władzy nad sobą za życia, nie oddawaj też twoich dostatków komu innemu, abyś pożałowawszy tego, nie musiał o...
Autor:
Stary Testament

A nieszczęśni i w rzeczach martwych zadufani ci, co bogami zwą dzieła rąk ludzkich : złoto i srebro dzieła sztuki, wyobrażenia zwierząt lub bezużyteczny kamień, dzieło ...
Autor:
Stary Testament

A przy tym serce synów ludzkich pełne jest zła i głupota w ich sercu, dopóki żyją…...
Autor:
Stary Testament

A skąd pochodzi mądrość i gdzie jest siedziba wiedzy? Człowiek nie zna tam drogi, nie ma jej w ziemi żyjących…...
Autor:
Stary Testament

Bacz, abyś nie był nazwany oszczercą i nie czyń swym językiem zasadzek…...
Autor:
Stary Testament

Bądź dobry, prostą drogą prowadź twe serce, nie bądź z tych, co winu hołdują lub mięsem się lubią obżerać; bo pijak i żarłok jest w nędzy, ospałość chodzi w ła...
Autor:
Stary Testament

Bądź skory do słuchania, a odpowiadaj po namyśle…...
Autor:
Stary Testament

Bezczynność człowieka jest jego wyrzutem, od nierzetelnego lepszy jest ubogi…...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better