Spirytyzm

„Ponieważ sprawiedliwość Boża jest niezmierna, a dobre i złe uczynki są rygorystycznie brane pod uwagę, to nie ma ani jednego występku czy złej myśli, które nie wiodł...
Autor:
Spirytyzm

Według Spirytyzmu przyszłość jest przed nim ukryta i tylko w rzadkich oraz wyjątkowych przypadkach Bóg pozwala, by została ujawniona”…...
Autor:
Spirytyzm

Duchy osób zmarłych, często odwiedzające ludzi w czasie seansów spirytystycznych, potrafią swobodnie manipulować widmowymi ciałami swych niższych Ja, które zostały przen...
Autor:
Spirytyzm

Spirytyzm nie ma wyłączności na prawdę a spirytyści mogą być wyznawcami wszystkich innych religii i filozofii, pod warunkiem, że reprezentują one humanistyczne wartości&#...
Autor:
Spirytyzm

Spirytyzm popiera internacjonalizm i pacyfizm na drodze do doskonałości rodzaju ludzkiego…...
Autor:
Spirytyzm

Istnieje Bóg jako Najwyższa Inteligencja oraz różne stany Duchów, przechodzące proces samodoskonalenia podczas kolejnych reinkarnacji. Podstawą doktryny są nauki Jezusa i &...
Autor:
Spirytyzm

Życie duchowe człowieka jest wieczne, w przeciwieństwie do życia fizycznego. Po śmierci następuje rozpad z którego liczy się tylko nieśmiertelna część naszego istnienia...
Autor:
Spirytyzm

Każdy człowiek a właściwie jego duch musi się doskonalić ewolucja duchowa podczas kolejnych reinkarnacji. Przykładem doskonałego ducha wcielonego w człowieka jest Jezus. R...
Autor:
Spirytyzm

Zakazana jest aborcja. Przerwanie ciąży jest podwójną zbrodnią, gdyż stanowi sprzeciwianie się woli Boga poprzez pozbawianie życia Jego tworu, i po drugie – jest to sztuc...
Autor:
Spirytyzm

Każdy człowiek ma dar porozumiewania się z duchami jako medium, jednak tylko niektórzy są tego świadomi. Człowiek powinien dążyć do maksymalnego poszerzenia swojej wiedzy...
Autor:
Spirytyzm

Spirytyzm uważa się za „wyższą i doskonalszą” formę chrześcijaństwa, oczyszczoną od przeinaczeń. Z tego względu nie przywiązuje wagi do rytuałów religijny...
Autor:
Spirytyzm

Prawdziwy Spirytyzm jest to czysta i niczym nie podszyta prawdziwa wiara w jednego Boga, który jest wieczny, niezmienny, niematerialny, jedyny, wszechmocny, doskonały, sprawiedli...
Autor:
Spirytyzm

Spirytyzm uznaje za oczywiste, że po śmierci dusza zwierzęcia zachowuje swoistą indywidualność, co nie oznacza, że posiada świadomość swojego ja. Inteligencja pozostaje b...
Autor:
Spirytyzm

Bardzo ważna jest idea spirytystyczna która zakłada również, że pierwotny czynnik duchowy pochodzący bezpośrednio od Boga indywidualizuje się na swoim wstępnym etapie do...
Autor:
Spirytyzm

Według Spirytyzmu Bóg jest sprawiedliwy. Nie stworzył światów, w którym obok istot uprzywilejowanych takich jak ludzkie żyją istoty niższe skazane na wieczny stan niższo...
Autor:
Spirytyzm

„To rodzaj wędrówek, gdyż dusza nie jest połączona z ciałem, ale nie jest ona Duchem wędrującym; ten jest bowiem myślącą i działającą pod wpływem wolnej woli istot...
Autor:
Spirytyzm

Aby wspomóc osoby nieoswojone z nauką spirytystyczną, powiemy, że nie ma dni, czasów ani miejsc, które bardziej od innych sprzyjają komunikacji z duchami; nie ma także form...
Autor:
Spirytyzm

[..] Tak więc manifestacje nie mają na celu służyć interesom materialnym; ich użyteczność przejawia się w ich skutkach moralnych. Tak, czy inaczej jeśli nie prowadzą do ...
Autor:
Spirytyzm

[..] Spirytyzm idzie ramię w ramię z rozwojem. Nigdy nie zostanie zdetronizowany, bo jeśli nawet nowe odkrycia pokażą, że się myli, Spirytyzm sam się obroni. Jeśli nowa pr...
Autor:
Spirytyzm

Spirytyzm wyjaśnia działanie modlitwy, ukazując sposób przesyłania myśli, czy to w sytuacji, gdy istota, do której się modlimy przybywa na nasze wezwanie; czy gdy nasza my...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better