Przysłowia włoskie


Autor:
Przysłowia włoskie

Brutte fedeli e belle infedelli. (wł.) Brzydkie wierne, a piękne niewierne…...
Autor:
Przysłowia włoskie

Che sará, sará. (wł.) Co będzie, to będzie…...
Autor:
Przysłowia włoskie

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. (wł.) Co z oczu, to z serca…...
Autor:
Przysłowia włoskie

Se la moglie pecca, non e il marito innocente. (wł.) Gdy żona grzeszy, mąż nie jest niewinny…...
Autor:
Przysłowia włoskie

E il pubblico ministero e la maschera della giustizia.(wł.) I prokurator występuje w masce sprawiedliwości…...
Autor:
Przysłowia włoskie

Ogni granchio, ha la sua luna. (wł.) Każdy krab ma swój księżyc…...
Autor:
Przysłowia włoskie

Il silenzio puo mentire neppure una parola.(wł.) Milczenie potrafi kłamać tak samo, jak słowa…...
Autor:
Przysłowia włoskie

Chi non fa, non falla. (wł.) Ten tylko się nie myli, kto nic nie robi…...
Autor:
Przysłowia włoskie

Sua moglie e una mucca devono essere dello stesso villaggio.(wł.) Żona i krowa muszą być z tej samej wioski…...
Autor:
Przysłowia włoskie

A buon intenditor poche parole.– mądrej głowie dość dwie słowie…...
Autor:
Przysłowia włoskie

A casa sua ognuno e re. – każdy jest panem w swoim domu…...
Autor:
Przysłowia włoskie

A caval donato non si guarda in bocca. – ddarowanemu koniowi w zęby się nie zagląda…...
Autor:
Przysłowia włoskie

Accendi una candela a Dio e una al diavolo. – Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek…...
Autor:
Przysłowia włoskie

Ad ogni uccello suo nido e bello. – każda pliszka swój ogon chwali…...
Autor:
Przysłowia włoskie

Aiutati che Dio t’aiuta.– Bóg pomaga tym, co sami sobie pomagają…...
Autor:
Przysłowia włoskie

Al buio tutte le gatte sono bigie. – w nocy wszystkie kotki są szare…...
Autor:
Przysłowia włoskie

Anche i muri hanno orecchie. – ściany mają uszy…...
Autor:
Przysłowia włoskie

Battere il ferro finché e caldo. – kuj żelazo, póki gorące…...
Autor:
Przysłowia włoskie

Campa cavallo che l’erba cresce. – wypasaj konia, kiedy trawa rośnie…...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better