Przysłowia duńskie

Przysłowia duńskie Tá boilg folamh ina ualach trom.(duń.) Cnota pośrodku, rzekł Diabeł, gdy usiadł między prawnikami…...
Autor:
Przysłowia duńskie

Nar en landmand doven, en doven og jord.(duń.) Gdzie rolnik leniwy, tam leniwa i ziemia…...
Autor:
Przysłowia duńskie

Hvem nogen ikke modtage nogen betaling.(duń.) Kto służy każdemu, nie otrzymuje żadnej zapłaty…...
Autor:
Przysłowia duńskie

Karlighed er enojet, men det er helt blindt had.(duń.) Miłość jest jednooka, ale nienawiść jest całkiem ślepa…...
Autor:
Przysłowia duńskie

De er ikke alle venner, som smile. (duń.) Nie wszyscy, którzy się uśmiechają, są przyjaciółmi…...
Autor:
Przysłowia duńskie

Farlig er den, som intet har at miste. (duń.) Niebezpieczny jest ten, kto nic nie ma do stracenia…...
Autor:
Przysłowia duńskie

Bedom pigen pa skalen, ikke dansen.(duń.) Oceniaj dziewczynę po dzieży, a nie w tańcu…...
Autor:
Przysłowia duńskie

Skramme dig det er ikke det samme gjort noget.(duń.) Straszyć to nie to samo, co zrobić…...
Autor:
Przysłowia duńskie

Dod en rig barn, der ikke afvise noget.(duń.) Śmierć to bogate dziecko, któremu się niczego nie odmawia…...
Autor:
Przysłowia duńskie

Din karakter er dit.(duń.) Twój charakter jest twój…...
Autor:
Przysłowia duńskie

Lar at bruge din venstre hand, mens du stadig har ret.(duń.) Ucz się posługiwać lewą ręką, póki jeszcze masz prawą…...
Autor:
Przysłowia duńskie

Store med fremmede, men kun lidt af hans egne.(duń.) Wielki u obcych, ale mały u swoich…...
Autor:
Przysłowia duńskie

Hold dine ojne, men dine tander falder ud.(duń.) Zatrzymaj swoje oczy, chociaż ci zęby wypadną…...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better