Przysłowia Azteckie , Przysłowia irlandzkie


Autor:
Przysłowia Azteckie

Z zabobonnym lękiem i niezachwianą wiarą odnosili się do wszelkich zjawisk, które poczytywane były za głos bogów objawiających swą wolę. Montezuma…...
Autor:
Przysłowia Azteckie

Człowieka obcującego z bogami powinna cechować wielka powaga i godność. Montezuma…...
Autor:
Przysłowia Azteckie

Należy mówić zazwyczaj bardzo mało, zawsze z namysłem i rozwagą. Montezuma…...
Autor:
Przysłowia Azteckie

Swiat ludzi obcujących z bogami powinien skłaniać do odkrycia piekna natury i zmierzać do zrozumienia szeroko pojmowanej przyrody. Montezuma…...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better