Prawo Karmy

Cytaty z Prawa Karmy( Koła Drachmy ) Prawo Przyczyny I Skutku „Istota bytu ludzkiego zawarta jest w jego egzystencji”…...
Autor:
Prawo Karmy

„Błędy w rozumieniu nauki o karmie powstają głównie wówczas, gdy pojmuje się ją jako naukę o losie i zakłada, iż przemiana karmy lub przeciwstawienie się jej nie ...
Autor:
Prawo Karmy

„Żadna analiza życia po śmierci nie miałaby znaczenia, gdyby prawa przyczyny i skutku oraz sprawiedliwość nie dotyczyły wszystkich dusz. Karma jako taka nie oznacza złych...
Autor:
Prawo Karmy

„Buddyjska nauka o karmie oczywiście odrzuca koncepcję woli bożej”…...
Autor:
Prawo Karmy

„Intelekt człowieka nie jest w stanie objąć ostatecznej głębi istoty karmy, przeto sposób działanie karmy pozostaje dla nas w gruncie rzeczy tajemnicą”…...
Autor:
Prawo Karmy

„Kluczem do rozwoju jest uświadomienie sobie faktu, że otrzymaliśmy możliwość dokonania w naszym życiu poprawek oraz że posiadamy odwagę do przeprowadzenia konieczny...
Autor:
Prawo Karmy

„Istnienia wolnej woli nie można dowieść przez powoływanie się na jakiekolwiek podstawy; można je doświadczyć jedynie bezpośrednio przez Prawo Karmy”…...
Autor:
Prawo Karmy

„Wszelkie ludzkie cierpienia mają swoja przyczynę i można położyć im kres. Albowiem wszystko na świecie jest wynikiem zbieżności przyczyn i warunków, wszystko znika...
Autor:
Prawo Karmy

„Kiedy dusza zdoła przetrwać różne wyzwania, jej tożsamość staje się silniejsza. Prawo Karmy uczy nas prawdziwych życiowych lekcji dzięki którym można się nauczy...
Autor:
Prawo Karmy

„Unikajcie negatywnych działań, bo przynoszą one negatywne skutki; róbcie to, co właściwe i pozytywne, a uzyskacie pozytywne rezultaty”…...
Autor:
Prawo Karmy

:Przejawy Prawa Karmy dotyczące egzystencji dusz po fizycznej śmierci ciała stanowią najbardziej przekonujące wyjaśnienie sensu naszego życia tu na Ziemi, na jakie kiedykolw...
Autor:
Prawo Karmy

„Gdy rozważymy cierpienia samsary, a szczególnie trzech niższych sfer, moje oddanie i wytrwałość nie wydadzą się wcale tak wielkie. Rozsądni ludzie, którzy uznają ...
Autor:
Prawo Karmy

„Z powodu zróżnicowania czegoś, co ze swej natury jest nierzeczywiste i złudne, pojawiają się fałszywe wyobrażenia i błędne rozumowanie, a po nich następują dzia...
Autor:
Prawo Karmy

„W wyjaśnieniu nieuniknioności prawa przyczyny i skutku buddyzm i chrześcijaństwo różnią się. Najprościej mówiąc; tym, że buddyzm przyjmuje tę nieuniknioność j...
Autor:
Prawo Karmy

„(..) zjawiska, które graniczą z cudem, a które niesie ze sobą każda egzystencja, są dla buddysty manifestacją prawa karmy. Natomiast dla chrześcijanina są one wszys...
Autor:
Prawo Karmy

„Wiedza o karmie wzmacnia zaufanie do samego siebie. Ponieważ karma jest nasza, to my jesteśmy architektami naszego życia. Aby uzyskać dobre skutki, musimy polegać na so...
Autor:
Prawo Karmy

„Karma może podążać za nami przez wiele wcieleń. Kiedy umieramy, karma jest jak płomień przechodzący z jednej świecy na druga. W stanie nirwany nie istnieje przywią...
Autor:
Prawo Karmy

„Ktokolwiek bez żadnych wątpliwości uwierzy w prawo przyczyny i skutku, a sama myśl o nędzy sfer samsary napełni go przerażeniem, ten odczuje wielką tęsknotę za Oś...
Autor:
Prawo Karmy

„Istoty są właścicielami karmy, spadkobiercami karmy, narodzone z karmy, spokrewnione poprzez karmę, i mają karmę za swego sędziego. Karma jest tym co tworzy różnice...
Autor:
Prawo Karmy

„Dusze nie zawsze widzą swoją śmierć w przyszłych wcieleniach. Jeżeli dusza wybiera życie, które zakończy się przedwczesną śmiercią, może ją ujrzeć w przestrzeni ...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better