Ostatnie słowa


Autor:
Ostatnie słowa

Ostatnie słowa przed śmiercią. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. (Łk 23, 34);… Zaprawdę, powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. (Łk 23, 43);...
Autor:
Ostatnie słowa

Pragnę. (J 19, 28); Wykonało się. (J 19, 30); Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. (Łk 23, 46); Słowa Jezusa na krzyżu. Siedmioma mowami Jezusa na krzyżu określa się...
Autor:
Ostatnie słowa

A on mnie nie zrozumiał…...
Autor:
Ostatnie słowa

A przecież miałem tam coś! (Słowa, jakie miał powiedzieć pod gilotyną, wskazując na swoją głowę.)…...
Autor:
Ostatnie słowa

A, to jest pyszne. Dziękuję…...
Autor:
Ostatnie słowa

Ale jak, do diabła, to ma mnie zabić…...
Autor:
Ostatnie słowa

Będę z Chrystusem i to wystarczy…...
Autor:
Ostatnie słowa

Bez ciebie, mój drogi, byłbym zdechł – jak świnia! Teraz jestem już u źródła szczęścia.(do ks. Felińskiego, udzielającego mu sakramentu)…...
Autor:
Ostatnie słowa

Boże, dopomóż mojej biednej duszy…...
Autor:
Ostatnie słowa

Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił…...
Autor:
Ostatnie słowa

Bóg mi wybaczy. To jego fach…...
Autor:
Ostatnie słowa

Bóg nigdy nie umrze…...
Autor:
Ostatnie słowa

Całe moje życie było jednym nieprzerwanym grzechem. Boże, zlituj się nade mną…...
Autor:
Ostatnie słowa

Chcę być pochowany, stojąc – twarzą w stronę Niemiec…...
Autor:
Ostatnie słowa

Chcę iść do piekła, nie do nieba. W piekle będę miał towarzystwo papieży, królów i książąt, a w niebie są sami żebracy, mnisi, pustelnicy i apostołowie…...
Autor:
Ostatnie słowa

Chodźmy do domu, chcę zobaczyć Seana, zanim pójdzie spać…...
Autor:
Ostatnie słowa

Chryste, przebacz…...
Autor:
Ostatnie słowa

Chyba mnie zabił…...
Autor:
Ostatnie słowa

Ci dranie mają mnie, ale nie dorwą wszystkich…...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better