O Reinkarnacji

Cytaty o Reinkarnacji „Reinkarnacja jest procesem doskonalącym nasza duszę ale i procesem doskonalącym uniwersalnego ducha wszechświata”…...
Autor:
O Reinkarnacji

„Jeżeli dusza szybko wciela się w ciało to ciężko jej w drugim długim życiu utrzymać właściwy przepływ energii, szybkie wcielanie się w następne życie zarezerwo...
Autor:
O Reinkarnacji

„Jeżeli powracamy wspomnieniami do poprzednich żyć to powracająca pamięć jawi nam się jak porozrzucane kawałki”…...
Autor:
O Reinkarnacji

„Wiedza o poprzednich życiach, jest przed nami zakryta by nas nie obciążała zbędnymi emocjami, gdyż ma ona służyć duszy aby wspierała naszą świadomość do czasu ...
Autor:
O Reinkarnacji

„Bez względu na to czy rozumiemy czy nie jak działa reinkarnacja i z nią związane prawo karmy to właśnie ono wydobywa z nas wszystko to co najlepsze i to na drodze wła...
Autor:
O Reinkarnacji

„Reinkarnacja nie jest mitem, lecz logicznym, niezaprzeczalnym faktem”…...
Autor:
O Reinkarnacji

„Dla duszy nie jest ważne ile razy inkarnuje, liczy się tylko uzyskanie prawdziwego zrozumienia”…...
Autor:
O Reinkarnacji

„Z łatwością potrafię sobie wyobrazić, iż mogłem żyć razy w ubiegłych stuleciach i napotkać tam pytania, na które nie znałem jeszcze odpowiedzi, i że musiałem ...
Autor:
O Reinkarnacji

„Gdyby Azjata poprosił mnie o zdefiniowanie Europy, poczułbym się zmuszony odpowiedzieć mu: jest to ta część świata, którą nawiedziło niewiarygodne złudzenie, że...
Autor:
O Reinkarnacji

„Inteligentny chrześcijanin wierzy, że Bóg, poprzez życie wszystkich mężczyzn i kobiet realizuje plan, a jego spełnienie będzie oznaczało, że wola Boga „dokon...
Autor:
O Reinkarnacji

„Założenie, że to co nam się przydarza na drodze życia jest „dane od Boga”, nie oznacza, iż nasza egzystencja powinna się zamknąć w religijnym determinizmie, że...
Autor:
O Reinkarnacji

„Spoglądam na śmierć jako na tak konieczną dla istnienia jak sen. Odrodzimy się odnowieni o poranku. Żyjąc w tym świecie, wierzę że będę w takiej lub innej formie...
Autor:
O Reinkarnacji

„Nie powstałem w chwili mych narodzin, lub mego poczęcia, Rozwijałem się i dojrzewałem poprzez niezliczone tysiąclecia. Wszystkie moje poprzednie istnienia odzywają si...
Autor:
O Reinkarnacji

„Rodziłem się więcej razy niż ktokolwiek inny, oprócz Krishny”…...
Autor:
O Reinkarnacji

„Tak jak przeżywamy tysiące marzeń w naszym obecnym życiu, tak nasze życie jest tylko jednym z tysięcy krótkich żywotów na tle naszego prawdziwszego życia (stanu), ...
Autor:
O Reinkarnacji

Przyswoiłem sobie teorię reinkarnacji gdy miałem 26 lat. Mądrość tkwi w doświadczeniu. Niektórzy sadzą że to jest dar lub talent, lecz to jest owoc wieloletnich doświadc...
Autor:
O Reinkarnacji

„Tak długo jak nie jesteś świadom prawa ciągłości śmierci i odrodzenia, jesteś zaledwie przelotnym gościem na mrocznej Ziemi”…...
Autor:
O Reinkarnacji

„Każda nowo narodzona istota zaczyna istnieć jako czysta i radosna, i raduje się tym jako darem wolności (..) jej nowe istnienie zostało okupione przez (..) dawne, któr...
Autor:
O Reinkarnacji

„Gdybyśmy mogli ujrzeć samych siebie i inne przedmioty takimi, jakimi są naprawdę, moglibyśmy zobaczyć siebie w świecie natur duchowych, związek z którymi ani nie za...
Autor:
O Reinkarnacji

„Żyj tak abyś mógł pragnąć żyć ponownie – to twój obowiązek – dlatego że i tak będziesz żył ponownie!”…...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better