Na Podstawie Kazań Pastora Ewangelickiego

Tagged:
Okoliczności są moimi możliwościami, więc wykorzystuję możliwości dla dobra swojego i chwały Bożej…...
Autor:
Na Podstawie Kazań Pastora Ewangelickiego

Tagged:
Strach oddziela ludzi od siebie. Ufność jednoczy i zbliża ludzi do Boga i siebie nawzajem…...
Autor:
Na Podstawie Kazań Pastora Ewangelickiego

Tagged:
Możesz narzekać na okoliczności, możesz złorzeczyć swojemu losowi, ludziom a nawet Bopu albo.., albo możesz je umiejętnie wykorzystać.., co wybierasz?...
Autor:
Na Podstawie Kazań Pastora Ewangelickiego

Tagged:
Nasza godność i wartość nie zależy od tego co inni o nas myślą, mówią i jak nas postrzegają, ale od tego co Bóg robi w naszych sercach i jak na nie patrzy i co my jeste...
Autor:
Na Podstawie Kazań Pastora Ewangelickiego

Tagged:
Jakość więzi małżeńskiej kształtuje szacunek do rodziców, odzwierciedla się w dzieciach a nawet we wnukach. To jacy jesteśmy dla innych dziś sprawia jakie będą następ...
Autor:
Na Podstawie Kazań Pastora Ewangelickiego

Tagged:
Kiedy koncentrujesz się na problemach innych, Twoje stają się zdecydowanie mniejsze…...
Autor:
Na Podstawie Kazań Pastora Ewangelickiego

Tagged:
Nasze zobowiązania względem innych kształtują nasz charakter wolę i determinacje w działaniu…...
Autor:
Na Podstawie Kazań Pastora Ewangelickiego

Tagged:
Jesteśmy sumą swoich zobowiązań i przyzwyczajeń które każdego dnia zbliżają bądź oddalają nas od Boga…...
Autor:
Na Podstawie Kazań Pastora Ewangelickiego

Tagged:
Lęk przed zobowiązaniami i przeobrażeniami nie pozwala nam odebrać tego co najlepsze od życia…...
Autor:
Na Podstawie Kazań Pastora Ewangelickiego

Tagged:
To na co poświęcamy czas, czemu się oddajemy, nasze zobowiązania i wybory pokazują co dla nas jest ważne w naszym życiu i ujawniają nasze prawdziwe wartości…...
Autor:
Na Podstawie Kazań Pastora Ewangelickiego

Tagged:
Nasze poglądy i postawa osobista weryfikują i prezentują nasze wartości, kształtują nasz charakter i determinują naszą wolę a więc i przyszłość…...
Autor:
Na Podstawie Kazań Pastora Ewangelickiego

Tagged:
Nasze  decyzje sprawiają że stajemy w obliczu Boga bogatsi o umiejętność samodzielnego dokonywania świadomych wyborów…...
Autor:
Na Podstawie Kazań Pastora Ewangelickiego

Tagged:
Nasz charakter jest kształtowany przez wybory jakich dokonujemy w codziennym życiu i to właśnie te codzienne wybory kształtują  nasz charakter…...
Autor:
Na Podstawie Kazań Pastora Ewangelickiego

Tagged:
Nasze zaangażowanie i nasze poświęcenie determinują nasz charakter i wyznaczają kierunek na naszą przyszłość…...
Autor:
Na Podstawie Kazań Pastora Ewangelickiego

Tagged:
Ciemną stroną niezależności, odmienności lub niezachwianych poglądów czy postawy człowieka staje się samotność i odrzucenie. W obliczu zmian jakie zachodzą na świec...
Autor:
Na Podstawie Kazań Pastora Ewangelickiego

Tagged:
Gdy nie dzieje się lepiej dzieje się gorzej.., tam gdzie nie ma rozwoju osobistego jest regres, ten co się nie rozwija ulega stagnacji, zniechęceniu do życia i ostatecznie deg...
Autor:
Na Podstawie Kazań Pastora Ewangelickiego

Tagged:
Przepraszam, proszę, dziękuję,wybacz mi,  jestem wdzięczny, kocham Cię to słowa zawsze aktualne i oznaczające naturalną dojrzałość człowieka, jego godność osobistą ...
Autor:
Na Podstawie Kazań Pastora Ewangelickiego

Tagged:
Każdy zdrowy człowiek może powiedzieć, „ja” jest zdrowy i w moim życiu jest wszystko okej. Tylko  że to nie nie zmieni faktu że woku nas są chorzy i potrzebuj...
Autor:
Na Podstawie Kazań Pastora Ewangelickiego

Tagged:
Są dwa momenty najważniejsze w życiu człowieka: kiedy się narodzi i kiedy zrozumiał po co się narodził…...
Autor:
Na Podstawie Kazań Pastora Ewangelickiego

Tagged:
Wiedza, doświadczenie, wiara i przekonania determinują nasze zachowania. Teraz i w przyszłości…...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better