Mistycyzm

Słowa  Karola Wojtyła  –  Jan  Paweł II „Zanim poszedłem na seminarium spotkałem człowieka świeckiego, Jana Tyranowskiego (Jan Tyranowski ur.1901 zm. 1947 ...
Autor:
Mistycyzm

„Mistycyzm zaczyna się tam, gdzie kończą się zdolności racjonalnego widzenia świata niedoskonałymi zmysłami, gdyż rola rozumu w mistycznym poznaniu zostaje zepchnię...
Autor:
Mistycyzm

„Prawdziwy Mistyk na swojej drodze życia przeżywa wiele burz i sztormów, niepokojów i dramatów, wszystko do czasu aż na stałe odwróci swoją twarz od świata materii ...
Autor:
Mistycyzm

„Na skutek zbliżenia się naszego umysłu, przez podobieństwo właściwości do sposobu widzenia siebie naszej duszy, powstaje w człowieku pragnienie zrozumienia samego si...
Autor:
Mistycyzm

„Mistyk to człowiek, dla którego odczuwanie jest główna drogą poznawczą, przez co nie może zostać przez innych zrozumiany, jego odczucia przecież nie przekładają s...
Autor:
Mistycyzm

„Mistyk to człowiek o otwartym umyśle na swoje doznania, jego korzenie sięgać mogą każdej wiary i to może go różnić w sposobie wyrażania swoich przeżyć od innych...
Autor:
Mistycyzm

Mistycyzm to poszukiwanie Boga na bezdrożach własnej duszy, by to osiągnąć trzeba wejść w swój wewnętrzny świat w którym wszystko się przenika, który jest bezczasowy b...
Autor:
Mistycyzm

„Mistyk po przez swoje doznania dojrzewa do zrozumienia że jego droga jako jego wiedza nie były tak istotne jak mu się to wcześniej wydawało. Cały otaczający nas świa...
Autor:
Mistycyzm

„Istotne jest zjednoczenie z Bogiem przez wolę. Najpewniejszą drogą osiągnięcia zjednoczenia z Bogiem jest czynić wszystko, co w naszej mocy, aby stać się opróżnion...
Autor:
Mistycyzm

„Pragnę wyznać że moim problemem jest nieumiejętność wyrażenia i ukazania na zewnątrz stale płonącego we mnie wulkanu, który mnie spala, a który Jezus umieścił ...
Autor:
Mistycyzm

„Bóg w potrójny sposób może przebywać w duszach. Pierwsza obecność jest przez Jego istotę, przez którą przebywa On we wszystkich duszach nie tylko dobrych i święt...
Autor:
Mistycyzm

„O życie szare i monotonne, ile w tobie skarbów. Żadna godzina nie jest podobna do siebie, a więc szarzyzna i monotonia znikają, kiedy patrzę na wszystko okiem wiary. ...
Autor:
Mistycyzm

„Idea wiary nowej rozwinięta, w błyśnięciu jednym zmartwychwstała we mnie. Wydaje się jednak, że nowa sytuacja duchowa i intelektualna nie była wynikiem jednej chwili...
Autor:
Mistycyzm

„Iluminacja to udzielenie człowiekowi wiedzy o Bogu po przez wgląd w Jego naturę”…...
Autor:
Mistycyzm

„Przez parę dni dusza moja była jakoby w ustawicznej ekstazie. Obecność Boża ani na chwilę nie opuszczała mnie. I dusza moja trwała w ustawicznym miłosnym złączeni...
Autor:
Mistycyzm

„Ostatniej nocy stało się coś, czego nie potrafię ani wyjaśnić, ani zrozumieć. W połowie mych dłoni pojawiły się czerwone znaki o wielkości grosza. Towarzyszył m...
Autor:
Mistycyzm

„Trudno jest zobaczyć Chrystusa w tłumie; nasz umysł potrzebuje pewnej samotności; Boga ogląda się w jakimś odosobnieniu skupionej uwagi. W tłumie panuje zgiełk; to ...
Autor:
Mistycyzm

„Nie przyjmuj niczego tylko dlatego, ze powiedział ci o tym twój nauczyciel,Albo dlatego, że zostało to napisane w twojej świętej księdzeAlbo dlatego, że wierzą w to...
Autor:
Mistycyzm

„Bez wiary nie bylibyśmy w stanie przyjąć tajemniczych spraw, które wykraczają poza naszą zdolność pojmowania”…...
Autor:
Mistycyzm

„Post ostatecznie ma pomagać każdemu z nas w czynieniu z siebie całkowitego daru dla Boga”…...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better