Mądrość Syracha

Tagged: ,
Mądrość Syracha [Syr], to jedna z ksiąg dydaktycznych (mądrościowych), zaliczanych przez Kościół katolicki i prawosławny do ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu....
Autor:
Mądrość Syracha

Tagged: ,
1 Cała mądrość od Boga pochodzi, jest z Nim na wieki. 2 Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności któż może policzyć? 3 Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaś...
Autor: ,
Mądrość Syracha

Tagged: ,
11 Bojaźń Pańska to chwała i chluba, wesele i korona radosnego uniesienia. 12 Bojaźń Pańska zadowala serca, daje wesele, radość i długie życie. 13 Temu, kto się Pana bo...
Autor:
Mądrość Syracha

Tagged: ,
22 Niesłuszny gniew nie może być usprawiedliwiony, przebranie miary w gniewie jest jego upadkiem. 23 Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwi...
Autor:
Mądrość Syracha

Tagged: ,
25 W skarbcach mądrości są przypowieści wiedzy, w grzeszniku zaś pobożność budzi odrazę. 26 Jeżeli pożądasz mądrości, chowaj przykazania, a Pan cię nią obdarzy. 27 ...
Autor:
Mądrość Syracha

Tagged: ,
1 Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! 2 Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! 3 Przy...
Autor:
Mądrość Syracha

Tagged: ,
1 Mnie, ojca, posłuchajcie, dzieci, i tak postępujcie, abyście były zbawione. 2 Albowiem Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. 3 Kto czci ojca, z...
Autor:
Mądrość Syracha

Tagged: ,
17 Synu, w sposób łagodny prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. 18 O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. 20 Wie...
Autor:
Mądrość Syracha

Tagged: ,
26 Serce twarde na końcu dozna klęski, a miłujący niebezpieczeństwo w nim zginie. 27 Serce twarde obciąży się utrapieniami, a zuchwalec będzie dodawał grzech do grzechu. ...
Autor:
Mądrość Syracha

Tagged: ,
1 Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia i oczu potrzebującego nie męcz zwlekaniem! 2 Nie dręcz duszy głodnego i nie pobudzaj do gniewu człowieka w jego ni...
Autor:
Mądrość Syracha

Tagged: ,
11 Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę o tych, którzy jej szukają. 12 Kto ją miłuje, miłuje życie, a kto dla niej rano wstaje, będzie napełniony weselem. 13 Kto ...
Autor:
Mądrość Syracha

Tagged: ,
20 Uważaj na okoliczności i strzeż się złego, a nie będziesz się wstydził samego siebie. 21 Jest bowiem wstyd, co grzech sprowadza, i wstyd, który jest chwałą i łaską....
Autor:
Mądrość Syracha

Tagged: ,
28 Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie. 29 Nie bądź odważny w języku, a gnuśny i leniwy w swych czynach. 30 Nie bądź jak lew w...
Autor:
Mądrość Syracha

Tagged: ,
1 Nie polegaj na swoich bogactwach i nie mów: „Jestem samowystarczalny”. 2 Nie daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami swego serca. 3 Nie mów: ...
Autor:
Mądrość Syracha

Tagged: ,
9 Nie przewiewaj zboża przy każdym wietrze ani nie chodź po każdej ścieżce takim jest bowiem grzesznik dwujęzyczny. 10 Twardo stój przy swym przekonaniu i jedno miej tylko ...
Autor:
Mądrość Syracha

Tagged: ,
2 Nie oddawaj siebie na wolę swych żądz, abyś jak bawół nie był [nimi] miotany. 3 Liście zmarnujesz, owoce zniszczysz i pozostawisz siebie jak uschłe drzewo. 4 Zła żądz...
Autor:
Mądrość Syracha

Tagged: ,
5 Miła mowa pomnaża przyjaciół, a język uprzejmy pomnaża miłe pozdrowienia. 6 Żyjących z tobą w pokoju może być wielu, ale gdy idzie o doradców, [niech będzie] jeden ...
Autor:
Mądrość Syracha

Tagged: ,
17 Kto się boi Pana, dobrze pokieruje swoją przyjaźnią, bo jaki jest on, taki i jego bliźni. 18 Synu, od młodości swej staraj się o naukę, a będziesz ją nabywał aż do ...
Autor:
Mądrość Syracha

Tagged: ,
1 Nie czyń zła, aby cię zło nie pochłonęło. 2 Odstąp od nieprawości, a ona odstąpi od ciebie. 3 Synu, nie siej [przestępstw] w bruzdy niesprawiedliwości, a nie będzies...
Autor:
Mądrość Syracha

Tagged: ,
22 Posiadasz stada? Doglądaj ich, a jeśli masz z nich pożytek, niech zostaną przy tobie! 23 Masz dzieci? Wychowuj je, zginaj im karki od młodości! 24 Córki posiadasz? Czuwaj...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better