Kabylion

Cytaty z Kabylion-u(Prawa Naturalne i Nauki Hermetyczne) Według Aurora Consurgens skarbnica mądrości hermetycznej posadowiona jest na fundamencie czternastu cnot głównych: na ...
Autor:
Kabylion

Kabylion to starożytni hermetyczny traktat upubliczniony po raz pierwszy 1908 roku przez Yogi Publication Society, zawiera całą wiedzę i mądrość starożytnego świata, przed...
Autor:
Kabylion

Źródłem prawa naturalnego powinna być sama natura istoty ludzkiej, rozumiana jako wola Boga, i symboliczny nakaz podporządkowania się niekwestionowanym prawom rządzącym pra...
Autor:
Kabylion

Popatrzcie na to wszystko, co dzieje się na niebie, jak światła nie zmieniają swego biegu, jak każde wschodzi i zachodzi zgodnie z porządkiem, każde w swoim czasie, nie zmie...
Autor:
Kabylion

To Ty masz pełną kontrole nad własnymi myślami i uczuciami. To Ty decydujesz o swoim życiu.i nikt nie powinien mieć ważniejszego wpływu na to poza Tobą. A więc wybierz to...
Autor:
Kabylion

To, co jest niżej, jest jak to, co jest wyżej, a to, co jest wyżej, jest jak to, co jest niżej, dla przeniknięcia cudów jedynej rzeczy…...
Autor:
Kabylion

I tak jak wszystkie rzeczy powstały z jednego, z myśli jednego, tak wszystkie rzeczy zostały zrodzone z tej jednej rzeczy, przez przystosowanie…...
Autor:
Kabylion

Ojciec wszelkiego stworzenia całego świata jest tutaj. Ojcem jego jest Słońce, matką Księżyc, wiatr wynosił go w swym łonie, karmicielką jego jest ziemia. Siła jego jest...
Autor:
Kabylion

Oddzielisz ziemię od ognia, subtelne i lotne od gęstego, z wolna, z wielką zręcznością. Wznosi się z ziemi ku niebu i powtórnie zstępuje na ziemię i otrzymuje siłę wyż...
Autor:
Kabylion

Prawa Naturalne Wskazują Na Prawo Każdego Bytu By Kroczyć Swoją Własną Drogą Do Doskonałości Która Jest Dziedzictwem Każdej Istoty…...
Autor:
Kabylion

Kybalion przedstawia filozofię hermetyzmu i siedem praw, na których się ona opiera, których rozumienie otwiera nam drogę do poznania zasad zarządzających całym wszechświat...
Autor:
Kabylion

Traktat nauk hermetycznych został spisany ponad 5000 tysięcy lat temu, przy czym zawsze był utrzymywany w tajemnicy wśród starożytnych mistyków i nie wymienia się w nim trz...
Autor:
Kabylion

Według założenia Praw Naturalnych wiedza Kabylionu, pojawia się w życiu człowieka zawsze w najbardziej do tego stosownym momencie doprowadzając do mentalnej transmutacji, od...
Autor:
Kabylion

„Prawa Naturalne odnoszą się do wszelkich istot i bytów. Nawet tych, które w naszym przekonaniu nie są „ożywione”. Odnoszą się one do podstawy sensu istni...
Autor:
Kabylion

„Prawo Mentalizmu (umysłowości) Wszystko jest umysłem; Wszechświat jest Mentalny; Wszechświat składa się z myśli. Wszystko, co widzimy i doświadczamy w fizycznym św...
Autor:
Kabylion

„Myśli materializują się. Przy pomocy wyobraźni i ciągłego powtarzania myśli, które wzmacniane są emocjami, tworzymy rzeczywistość. Wszystko co przydarza się w na...
Autor:
Kabylion

„Prawo Powiązania. Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze: Mówi nam, że istnieje harmonia i bezpośredni związek pomiędzy światem materialnym, umys...
Autor:
Kabylion

Prawo Wibracji. Nic nie spoczywa; Wszystko się porusza; Wszystko jest w ruchu; Wszystko wibruje.”Prawo Wibracji mówi, że w materialnych światach Nic nie spoczywa; Wszystk...
Autor:
Kabylion

„Niektórzy z bardziej zaawansowanych naukowców, gwałtownie zbliżają się ku punktowi widzenia praw naturalnych, którzy utrzymują, że zjawiska umysłu to podobne rodza...
Autor:
Kabylion

„Prawo biegunowości (dwoistości dualizmu): „Wszystko jest dwoiste (podwójne); wszystko ma swoje bieguny; wszystko ma swoje pary przeciwieństw; to i przeciwne do nie...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better