Kabała

Cytaty z Kabały Prawdy Mistyki Żydowskiej Kabała to duchowa mistyczno-filozoficzna szkoła judaizmu. Do jej podstawowych źródeł zaliczają się: Tora, Ec Haim (Drzewo życia)...
Autor:
Kabała

„Podstawę badania, nauki kabały stanowi wzajemne przenikanie się wszystkich części wszechświata: tego, jak wszystkie części ogromnej rzeczywistości wszystkich poziom...
Autor:
Kabała

Przyjmuje się, że kabała jest to mistycznofilozoficzna nauka która określa, że materialny świat oraz światy duchowe, które znajdują się nad nim, zostały stworzone przez...
Autor:
Kabała

Przedmiotem badań Kabały jest konstrukcja duchowa nazywana duszą. Ta konstrukcja składa się z 600.000 części, a każda z części dzieli się na liczne podelementy. Te podel...
Autor:
Kabała

„Według Kabały nie ma nic, co byłoby stworzone przez wyższą siłę bez celu, tak i bez wątpienia ma ona własny cel dzieła stworzenia, które odkrywa się przed nami. ...
Autor:
Kabała

Kabała jest to duchowa nauka, oparta o idee której poprzedzały judaizm i inne religie…...
Autor:
Kabała

Kabała jest to nauka o istniejącej rzeczywistości i metodzie jej właściwego postrzegania przez człowieka…...
Autor:
Kabała

W hebrajskim każda litera jest liczbą, każdy wyraz przemądrą kombinacją, każde zdanie straszliwą formułą, która, gdy ją kto potrafi wymówić z potrzebnym przydechem i ...
Autor:
Kabała

Niechaj twoje szaty będą białe jak śnieg.., Jeśli jest noc, rozpal mnóstwo świateł, aż wszystko zajaśnieje.., Teraz zacznij łączyć kilka liter, albo i dużo, przemiesz...
Autor:
Kabała

„Kabalista jako badacz wyższego świata odkrywa, że wszystkie światy i sama nauka kabała są połączone tylko dziesięcioma rzeczywistościami, które nazywają się dzi...
Autor:
Kabała

„Nauka kabały ukrywa się przed głupcami, żeby nie było błędnych interpretacji nauki. Jak jest obowiązkiem otwieranie tego, co zostanie poprawnie zrozumiane, tak staje...
Autor:
Kabała

Według Spinozy Kabała wskazuje że Bóg, czyli wszechistota składająca się z nieskończonej liczby przymiotów, z których każda wyraża treść wieczną i nieskończoną, is...
Autor:
Kabała

Według Kabały prawidłowo rozumiany izomorfizm pomiędzy prawem Tory a idealnym związkiem struktur świata przyrody jest podstawą kabalistycznej doktryna form i idei. W Midrasz...
Autor:
Kabała

Prawidłowo rozumiana Kabała, zapewnia spójne i pełny obraz mikro i makro świata jak i ludzkości. Daje pojęcie intelektualnie, moralnie i duchowo o drodze człowieka do Boga ...
Autor:
Kabała

Zanim świat został stworzony było jedynie Najwyższe światło, wypełniające wszystko. Nie było wolnego miejsca ani pustki. Wyłącznie nieskończone, równe światło wypeł...
Autor:
Kabała

Mędrcy kabały określają, że w odróżnieniu od innych kierunków duchowych i religijnych kabała jest nauką praktyczną. Człowiek studiujący kabałę powinien realnie pozna...
Autor:
Kabała

Każdy z duchowych światów, jak uważają kabaliści, podzielony jest na 10 stopni, które nazywane są „sfirot”, upraszczając sfery realnego istnienia. Sefiry to Ma...
Autor:
Kabała

Sefer haZohar Księga Blasku traktuje głównie o Ain Sof – Bogu nieskończonym i niepoznawalnym oraz o tym, że wszystko, co dzieje się w świecie materialnym jest złudzeniem,...
Autor:
Kabała

Sefer haBahir Księga Światła Ukrytego jeden z podstawowych tekstów kabalistycznych. Wiele zawartych w nim treści ma charakter nieortodoksyjny. Porusza, między innymi, kwestie...
Autor:
Kabała

Sefer chasidim Księga pobożnych to najważniejszy tekst powstały w kręgu kabalistów chasydyzmu. Jest luźnym zbiorem nauk i opowieści, egzegez biblijnych i nieraz cudownych o...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better