Gnoza

Cytaty Gnostyczne (Cytaty z Gnozy i o Gnozie) Oto alternatywy, przed którymi stoi człowiek: Prawda albo Złudzenie.  Życie albo Śmierć.  Byt albo Nicość. Pytania o Sens ż...
Autor:
Gnoza

Gnoza jako wiedza zdobywana przez poznanie jest wspólnym pniem wszystkich religii świata, gdyż jest to wiedza o boskich tajemnicach, zastrzeżona dla tych którzy jej poszukują...
Autor:
Gnoza

Rdzeniem każdej religii jest mit wyrastający z dającego jej początek doświadczenia wglądu, jakie miał najpierw założyciel danej religii. Jednak Gnoza rozumiana jak wiedza ...
Autor:
Gnoza

Gnoza zawiera w sobie wyobrażenie identyczności natury boskości z naszą wewnętrzną boską iskrą usadowioną w duszy ludzkiej, która ma zostać ponownie ożywiona i przywró...
Autor:
Gnoza

„Zewnętrzna informacja, czyli gnosis składa się zatem z instrukcji odblokowujących naszą głębszą jaźń. Gnostycy już dawno temu dostrzegali znaczenie odzyskania teg...
Autor:
Gnoza

W sensie podstawowym gnoza jest wyzwoleniem spod jarzma umysłu i umożliwia poznanie swojej prawdziwej natury. Wyzwolenie to odbywa się przez zdobywanie wiedzy teoretycznej i pra...
Autor:
Gnoza

Celem Gnozy jest stopniowe przekształcenie myślenia, uczuć i woli człowieka, która ma w nim obudzić inspirację do świadomego życia i intuicję rozszerzającą odczuwanie ...
Autor:
Gnoza

Gnoza jako wiedza zdobywana przez poznanie jest wspólnym pniem wszystkich religii świata, gdyż jest to wiedza o boskich tajemnicach, zastrzeżona dla tych którzy jej poszukują...
Autor:
Gnoza

Gnoza zajmuje się jedynymi prawdziwymi tajemnicami które odkrywa się samodzielnie dzięki rozjaśnieniu ich światłem własnej wiedzy uprzednio zdobytej. Odmienne stany Świado...
Autor:
Gnoza

Gnoza to ścieżka, na której nie ma żadnej przeszkody między tobą, a wiedzą ze Źródła. Wszystko jest kwestia poznania, doświadczenia i otworzenia się na to, co się moż...
Autor:
Gnoza

Gnostycy wierzą w potęgę jednostki i jej zdolność do odkrycia prawdziwego źródła swojego istnienia w samym sobie. Bo każdy może odnaleźć Boga w sobie i swój pierwotny ...
Autor:
Gnoza

W przypadku gnozy chodzi o poznanie swojej wewnętrznej Boskiej iskry wychodzące poza racjonalność umysłu i intelektu choć nie całkiem irracjonalne, gdyż nie rezygnuje z for...
Autor:
Gnoza

Poznanie mistyczne czy gnostyczne jest bezpośrednim wewnętrznym doświadczeniem polegającym na odcięciu się od własnego ego i małego ja, umysłu, intelektu i wszystkiego teg...
Autor:
Gnoza

Gnoza jest kluczem do osiągnięcie głębokich stanów świadomości zapewniających wgląd w naturę własnej istoty a po przez nią wgląd w naturę rzeczy (Boskiego planu). Wgl...
Autor:
Gnoza

Tak naprawdę gnoza to tylko pewien etap zdobywania lub odzyskiwania wcześniej już zdobytej wyższej świadomości [..] Dla powracającej samoświadomej siebie duszy jest to odzy...
Autor:
Gnoza

Gnoza, podobnie jak nauka, jest poznaniem ukrytego, ma ono jednak charakter uniwersalny i sięga do głębin naszej istoty wykorzystując do zrozumienia głębi jakiegoś zagadnien...
Autor:
Gnoza

Gnoza stwierdza że prawdziwym wiezieniem i naszym ograniczeniem nie jest nasze ciało ale nasz umysł, a wyzwolenie się z tego stanu jest właśnie podstawowym celem gnostykaR...
Autor:
Gnoza

Gnoza ma dać człowiekowi orientację w szeroko pojmowanym otoczeniu, mikro i makro świecie, w którym czy tego chcemy czy nie istniejemy, ma pokazać pochodzenie i aktualny kons...
Autor:
Gnoza

Gnoza jest poznawaniem tych obszarów bytu, które nie są dostępne poznaniu racjonalnemu dla naszych umysłów i zastrzeżona dla tych, wyłącznie ludzie którzy odpowiednio są...
Autor:
Gnoza

Ostatecznie więc Gnoza jest mistycznym wyrazem doświadczenia samego siebie, poznaje i doświadcza siebie, swoją jaźń, swój byt, cel istnienia, miejsce w Boskim planie a poprz...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better