Dewizy Życiowe

Fide et perseverantia (łac.) Wiara i wytrwałość…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Fide patria, fide aucta (łac.) Ojciec wiary, w wierze siła…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Flamans pro recto (łac.) Nagroda za bezpośredniość…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Frangitur nec flectatur (łac.) Złamany lecz silny…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Fruchtlos und treu (niem.) Bezowocne i wierny…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Für Recht und Wahrheit (niem.) Dla prawdy i sprawiedliwości…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Galilaee vicisti (łac.) Galilea przekroczona…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Hoc me glorifico (łac.) Szanuję to…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Honeste et publice (łac.) Szczerze i publicznie…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Honor et patria (łac.) Honor i kraj…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Humanitate dignitas (łac.) Godność osoby ludzkiej…...
Autor:
Dewizy Życiowe

In Deo spero (łac.) Wierzę w Boga…...
Autor:
Dewizy Życiowe

In hoc signo vinces (łac.) W tym znaku wygrasz…...
Autor:
Dewizy Życiowe

In veritate victoria (łac.) W zwycięstwie prawda…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Industriae et fidelitatis fructus (łac.) Owoce pracy i wierność…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Infrigit solido (wł.) Ród solidny…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Integritate (łac.) Rzetelność…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Integritate et caritate (łac.) Rzetelność i uczciwość…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Jure suo (łac.) Moja prawda…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Labor (łac.) Praca…...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better