Dewizy Życiowe

Dewizy Życiowe Krótkie zdanie definiujące ogólną zasadę postępowania osoby lub rodu osób, wyrażone najczęściej w języku narodowym lub po łacinie, także rodzaj epigraf...
Autor:
Dewizy Życiowe

Sit tibi (łac.) Być sobą…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Veritate sequi et tuerii iustitia (łac.) iść za prawdą, nie zapomnieć o sprawiedliwości…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Patria honorem Deo (łac.) BógHonorOjczyzna Festina lente (łac.) Śpiesz się powoli…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Cooperatores Veritatis (łac.) Współpracownicy prawdy…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Totus Tuus (łac) Cały Twój…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Sursum corda (łac.) W górę serca…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Caritati in Iustitia (łac.) Dla miłości i sprawiedliwości…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Scio me nihil scire (łac.) Wiem, że nic nie wiem…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Numine Tuo Domine (łac.) Mocą Twoją Panie…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Siempre vencedor, jamás vencido (hiszp.) Zawsze zwycięscy, nigdy pokonani…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Ora et labora (łac.) Módl się i pracuj…...
Autor:
Dewizy Życiowe

A cruce salus (łac.) Krzyż i bezpieczeństwo…...
Autor:
Dewizy Życiowe

A magnis ad maiora (łac.) Od wielkiego do większego…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Abs equio et candore (łac.) Od koni i jasności…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Ages (łac.) Wieczność…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Amor patriae nostra lex (łac.) Miłość do kraju naszym prawem…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Avorum respice mores (łac.) Ród ponad wszystko…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Sed esto (łac.) Bądź co bądź…...
Autor:
Dewizy Życiowe

Beatus qui utilis (łac.) Błogosławiony ten…...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better