Cytaty z Tao

Cytaty z Tao i Taoizmu „Bądźcie sobą, róbcie swoje”…...
Autor:
Cytaty z Tao

Tao, które można wyrazić słowami, nie jest prawdziwym Tao…...
Autor:
Cytaty z Tao

„Tao jako prawo naturalne jest ponad prawem stanowionym”…...
Autor:
Cytaty z Tao

Tao jest jednym z najstarszych pojęć wśród chińskich poglądów na istnienie świata i życia. Znak Tao odnajdywany jest od XI w. p.n.e. i w sposób prosty interpretowany jako...
Autor:
Cytaty z Tao

Taoizm filozoficzny to przemyślenia nad ostateczną rzeczywistością (Tao) i wejście na drogę mędrca, którego zasadniczą postawą jest kontemplacja własnego życia i umiej...
Autor:
Cytaty z Tao

Taoizm praktyczny związany jest z zachowywaniem zdrowia, wydłużaniem życia czy sprowadzaniem pomyślności. Wymienić tu można różne formy Qi Gongu (Chi Kung), Dai Qi (TaiCh...
Autor:
Cytaty z Tao

Taoizm praktyczny wskazuje na szczególne ważną rolę jaką pełni oddech. Ważne jest jednak to, iż praca nad nim nie powinna odbywać się na siłę, ale bardziej w zgodzie z ...
Autor:
Cytaty z Tao

Taoizm jako połączenie filozofi i praktyki w jedną całość w istotny sposób wspiera transmutację naszej całej istoty w pełniejszą duchowość. Ideały podążania Drogą,...
Autor:
Cytaty z Tao

Droga Dao jest nienazywalna, jeśli się ją nazwie już nie będzie niezmiennym, prawdziwym Dao. Bezimienne Dao jest prapoczątkiem nieba i ziemi. Jest nieociosanym blokiem, a gdy...
Autor:
Cytaty z Tao

Taoizm jako filozofia to jeden z dwóch najsilniejszych i najbardziej wpływowych kierunków myśli chińskiej. Jego zapoczątkowanie przypisuje się Laozi (Mistrz Lao, Lao Tse, La...
Autor:
Cytaty z Tao

Tao oznacza w taoizmie właściwą drogę życia, drogę cnoty, Model zachowania, Słuszną drogę, drogę Nieba…...
Autor:
Cytaty z Tao

„Tao, które mogłoby zostać wypowiedziane nie jest wiecznym Tao”. Zasady leżące u podstawy wszechświata, ciągle się zmieniająca. Nie można ich jednoznacznie zdefiniowa...
Autor:
Cytaty z Tao

Drogę naturalnego Tao powinno się utożsamiać z intuicyjną i spontaniczną percepcją prawdy bez logiki, otwierając tym samym drzwi dla bez umysłu (z chin. wunian, wuxin) jak...
Autor:
Cytaty z Tao

Tao wskazuje niezmiennie iż istnieje duchowomaterialna jedność świata. Dlatego nie należy sprzeciwiać się naturalnemu porządkowi panującemu w przyrodzie, aczłowiek powini...
Autor:
Cytaty z Tao

W życiu należy się poddać milczącemu kierownictwu Tao. Celem Tao jest odzyskanie naturalnej spontaniczności i zachowanie postawy szlachetnej prostoty. Ten stan to „powr...
Autor:
Cytaty z Tao

Jedną z podstawowych praktyk Taoistycznej kontemplacji jest ciągłe poszukiwanie Słońca w sercu i Księżyca w głowie. Stan ten oznacza słoneczne gorąco i promieniowanie (mi...
Autor:
Cytaty z Tao

Droga Tao to nic innego jak przekształcanie wewnętrznych zdolności naszej istoty jako jej umysłowych, psychicznych czy duchowych własności na wyższy ich poziom. Jest po pros...
Autor:
Cytaty z Tao

Dao znaczy tyle co nauka lub mądrość, przekazywana drogą ustną przez mistrza…...
Autor:
Cytaty z Tao

Jeśli usypując pagórek, przerwiesz robotę, gdy zaledwie jednego kosza ziemi do jego ukończenia brakuje, to jakbyś pagórka nie usypał. Jeśli chcąc ziemię wyrównać, jede...
Autor:
Cytaty z Tao

Kiedy doświadczasz agresji wymierzonej we własną osobę, nigdy nie reaguj na nią złością…...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better