Alchemia

Cytaty z Alchemii „Człowiek jest mikrokosmosem, lub małym światem, ponieważ jest on ekstraktem z wszystkich gwiazd i planet całego firmamentu, z ziemi i elementów; tak ...
Autor:
Alchemia

Duchowa alchemia. Ołów złotem się stanie , przyjdzie to zdarzenie, Gdy z Bogiem i przez Boga w Boga się przemienię.W tobie jest to, co chcesz. W tobie niebo i piekieł męki ...
Autor:
Alchemia

Prawdziwa Alchemia może być zdefiniowana jako proces oczyszczania własnej istoty, psychologicznej transformacji. W tym kontekście to zarówno fizyczny jak i psychologiczny proc...
Autor:
Alchemia

To nie przed oczami a w ludzkiej duszy skryty jest eliksir młodości…...
Autor:
Alchemia

Wewnętrzne znaczenie alchemii, to po prostu wszechkompozycja, oznaczająca stosunek całości do części, które się na nią składają. Tak więc alchemia, jeśli odpowiednio p...
Autor:
Alchemia

„Tkwi w rzeczach naturalnych niejaka prawda, której nie widzi się oczami zewnętrznymi. lecz którą postrzega się jedynie intelektem (sola mente). Filozofowie ją poznali...
Autor:
Alchemia

Wszystko, czego można dokonać metodą prostą, nie trzeba dokonywać metodą złożoną. Istnieje tylko jedna Prawda, której nie potrzeba dowodzić, gdyż jest ona sama przez si...
Autor:
Alchemia

Najwyższe przychodzi z najniższego, a najniższe z najwyższego, dzieło cudu z jednego. Rzeczy utworzyły się z tego pierwiastka dzięki jedynemu sposobowi działania procesowi...
Autor:
Alchemia

Żadna substancja nie może stać się doskonałą bez długich cierpień. Wielki jest błąd tych, którzy wyobrażają sobie, że kamień filozoficzny może ulec stwardnieniu, za...
Autor:
Alchemia

Naturze trzeba dopomóc sztuką, ilekroć brak jej siły. Sztuka może służyć naturze, lecz nie może jej zastąpić. Sztuka bez natury jest zawsze przeciw naturze. Natura bez s...
Autor:
Alchemia

Natura doskonali się jedynie sama w sobie. Natura drzewa nie może być zmieniona ani przez układ gałęzi, ani przez dodanie ozdób; uszlachetnia się ją tylko przez uprawę gl...
Autor:
Alchemia

Natura posługuje się swoją formą istnienia, rozumie i przezwycięża ją na swojej drodze i swoimi sposobami. Nie masz innego poznania prócz poznania siebie samego. Wszelka is...
Autor:
Alchemia

Ten kto nie wie, co to ruch, nie zna natury. Natura jest wytworem ruchu. Z chwilą, gdyby ustał wieczny ruch, przyroda cała przestałaby istnieć. Ten kto nie zna ruchów tocząc...
Autor:
Alchemia

Wszystko, co powoduje skutek podobny do skutku wywołanego elementem złożonym, jest również złożone.Jednostka jest większa niż wszystkie inne liczby, gdyż wytworzyła nies...
Autor:
Alchemia

Nic nie może przejść z jednej skrajności w drugą, jak tylko przez środek. Zwierzę nie może dojść do bytu niebiańskiego, nie przeszedłszy przez człowieczeństwo. Wszyst...
Autor:
Alchemia

Metale nie mogą przeobrazić się w inne metale, zanim nie zostaną sprowadzone do stanu prima materia (materii pierwotnej). Wola własna przeciwstawna woli boskiej musi być unic...
Autor:
Alchemia

Temu, co nie jest dojrzałe, powinno przyjść z pomocą to, co doszło do dojrzałości. Tak rozpocznie się fermentacja. Prawo indukcji rządzi wszystkimi dziedzinami przyrody...
Autor:
Alchemia

Przez prażenie ciało się nie umniejsza, lecz ilościowo powiększa. Prawdziwa asceza polega na porzuceniu tego, czego nie potrzebuje się, gdy otrzymało się coś lepszego̷...
Autor:
Alchemia

W alchemii nic nie owocuje, co przedtem nie obumarło. Światło nie może świecić poprzez materię, o ile materia nie stała się dość subtelna, by dać przejść promieniom&#...
Autor:
Alchemia

To, co zabija, wytwarza też życie; to, co powoduje śmierć, sprowadza również zmartwychwstanie; co niszczy stwarza. Z niczego nic nie powstaje. Stworzenie nowej formy jest uwa...
Autor:


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better