Wstęp do Księgi Słowa Jezusa, Syna Syracha…

By
Tagged: ,
No Comments
Mądrość Syracha [Syr], to jedna z ksiąg dydaktycznych (mądrościowych), zaliczanych przez Kościół katolicki i prawosławny do ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu....

Tajemnica mądrości…

By
Tagged: ,
No Comments
1 Cała mądrość od Boga pochodzi, jest z Nim na wieki. 2 Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności któż może policzyć? 3 Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaś...

Bojaź Boża…

By
Tagged: ,
No Comments
11 Bojaźń Pańska to chwała i chluba, wesele i korona radosnego uniesienia. 12 Bojaźń Pańska zadowala serca, daje wesele, radość i długie życie. 13 Temu, kto się Pana bo...

Cierpliwość i opanowanie siebie…

By
Tagged: ,
No Comments
22 Niesłuszny gniew nie może być usprawiedliwiony, przebranie miary w gniewie jest jego upadkiem. 23 Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwi...

Mądrość i prawość charakteru…

By
Tagged: ,
No Comments
25 W skarbcach mądrości są przypowieści wiedzy, w grzeszniku zaś pobożność budzi odrazę. 26 Jeżeli pożądasz mądrości, chowaj przykazania, a Pan cię nią obdarzy. 27 ...

Bojaźń Boża w doświadczeniach…

By
Tagged: ,
No Comments
1 Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! 2 Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! 3 Przy...

Obowiązki względem rodziców…

By
Tagged: ,
No Comments
1 Mnie, ojca, posłuchajcie, dzieci, i tak postępujcie, abyście były zbawione. 2 Albowiem Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. 3 Kto czci ojca, z...

Pokora…

By
Tagged: ,
No Comments
17 Synu, w sposób łagodny prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. 18 O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. 20 Wie...

Pycha…

By
Tagged: ,
No Comments
26 Serce twarde na końcu dozna klęski, a miłujący niebezpieczeństwo w nim zginie. 27 Serce twarde obciąży się utrapieniami, a zuchwalec będzie dodawał grzech do grzechu. ...

Miłosierdzie względem biednych…

By
Tagged: ,
No Comments
1 Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia i oczu potrzebującego nie męcz zwlekaniem! 2 Nie dręcz duszy głodnego i nie pobudzaj do gniewu człowieka w jego ni...

Zasady postępowania Mądrości…

By
Tagged: ,
No Comments
11 Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę o tych, którzy jej szukają. 12 Kto ją miłuje, miłuje życie, a kto dla niej rano wstaje, będzie napełniony weselem. 13 Kto ...

Wstyd i wzgląd ludzki…

By
Tagged: ,
No Comments
20 Uważaj na okoliczności i strzeż się złego, a nie będziesz się wstydził samego siebie. 21 Jest bowiem wstyd, co grzech sprowadza, i wstyd, który jest chwałą i łaską....

Prawda i dobroć…

By
Tagged: ,
No Comments
28 Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie. 29 Nie bądź odważny w języku, a gnuśny i leniwy w swych czynach. 30 Nie bądź jak lew w...

Bogactwa i zuchwałość…

By
Tagged: ,
No Comments
1 Nie polegaj na swoich bogactwach i nie mów: „Jestem samowystarczalny”. 2 Nie daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami swego serca. 3 Nie mów: ...

Kultura języka…

By
Tagged: ,
No Comments
9 Nie przewiewaj zboża przy każdym wietrze ani nie chodź po każdej ścieżce takim jest bowiem grzesznik dwujęzyczny. 10 Twardo stój przy swym przekonaniu i jedno miej tylko ...

Panowanie nad sobą…

By
Tagged: ,
No Comments
2 Nie oddawaj siebie na wolę swych żądz, abyś jak bawół nie był [nimi] miotany. 3 Liście zmarnujesz, owoce zniszczysz i pozostawisz siebie jak uschłe drzewo. 4 Zła żądz...

Przyjaciele…

By
Tagged: ,
No Comments
5 Miła mowa pomnaża przyjaciół, a język uprzejmy pomnaża miłe pozdrowienia. 6 Żyjących z tobą w pokoju może być wielu, ale gdy idzie o doradców, [niech będzie] jeden ...

Zdobywanie mądrości…

By
Tagged: ,
No Comments
17 Kto się boi Pana, dobrze pokieruje swoją przyjaźnią, bo jaki jest on, taki i jego bliźni. 18 Synu, od młodości swej staraj się o naukę, a będziesz ją nabywał aż do ...

Różne przestrogi i rady…

By
Tagged: ,
No Comments
1 Nie czyń zła, aby cię zło nie pochłonęło. 2 Odstąp od nieprawości, a ona odstąpi od ciebie. 3 Synu, nie siej [przestępstw] w bruzdy niesprawiedliwości, a nie będzies...

Dzieci i żona…

By
Tagged: ,
No Comments
22 Posiadasz stada? Doglądaj ich, a jeśli masz z nich pożytek, niech zostaną przy tobie! 23 Masz dzieci? Wychowuj je, zginaj im karki od młodości! 24 Córki posiadasz? Czuwaj...


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better