Trzy księgi…


Trzy księgi otwiera się podczas święta Nowego Roku, jedną dla złych, jedną dla sprawiedliwych i jedną dla tych pomiędzy. Wszyscy uznani za sprawiedliwych są zapisani i przeznaczeni do życia. Wszyscy nieprawi są zapisani i skazani na śmierć. Pozostali zaś są trzymani aż do Dnia Odkupienia. Jeżeli w ciągu tego czasu opamiętają się, zapisywani są do życia, jeśli nie — do śmierci… 

(Rosz Ha-Szana, 16 b)

Autor:Post a comment


Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better